Om aan een circulaire economie te kunnen werken is het belangrijk dat men binnen dit gebied ‘dezelfde taal’ spreekt, daarom lanceert NEN het online woordenboek Circulaire Economie. Dit woordenboek is voor iedereen vrij toegankelijk en bevat termen en definities op het gebied van circulaire economie die zijn vastgelegd in reeds bestaande afspraken (normen). Dit kunnen zowel Nederlandse als Europese en internationale normen zijn. Voor deze termen en definities is al een breed draagvlak.

Zoeken in circulaire termen en definities

Zoeken in het Woordenboek Circulaire Economie kan via de zoekbalk of via het alfabet. Het resultaat toont de beschikbare termen met de definitie, eventuele opmerkingen, de oorspronkelijke bron en in welke norm de term is opgenomen. Een handige overzichtspagina geeft inzicht in welke circulaire normen en richtlijnen er al zijn. Deze normen en richtlijnen zijn ook de bron waaruit de definities zijn overgenomen.

Voor wie

In een certificatieschema staan onder andere de eisen die worden gesteld aan de personen van een certificerende instelling, dat is de instelling die controleert of een bedrijf ook echt een bepaald certificaat mag voeren en certificaten uitgeeft. Ook bevat een certificatieschema de methode van beoordeling, de frequentie waarmee dit gebeurt en bruikbare hulpmiddelen, zoals rekenmodellen. Door een certificatieschema te gebruiken, kan de kwaliteit van producten, processen, systemen, personen of diensten in de verschillende sectoren steeds op dezelfde manier beoordeeld worden. Simpel gezegd kun je er met de beoordelingsmethodes uit het schema voor zorgen dat de informatie die op een etiket van een product staat ook echt klopt.

NEN en circulaire economie

Met steeds meer mensen op de wereld, wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van grondstoffen. Het gevolg daarvan is niet alleen schaarste, maar ook meer afval en een toenemende milieudruk. Het programma Circulaire Economie van NEN werkt in acht sectoren aan afspraken die het gebruik van grondstoffen terugdringen. Dat gaat bijvoorbeeld om het recyclen van grondstoffen, maar ook om een langere levensduur van producten, de mogelijkheid tot reparatie en hergebruik van producten en om het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.