5G is de meest transformerende communicatietechnologie en gaat veel nieuwe diensten mogelijk maken. Waaronder geavanceerde energiebeheermogelijkheden die van cruciaal belang zijn voor het oplossen van groeiende uitdagingen op het gebied van energie en duurzaamheid. Nieuw onderzoek toont ook de praktische uitdagingen van 5G-energiebeheer waar telecombedrijven mee geconfronteerd worden. Schattingen suggereren dat 5G-netwerken tot 90 procent efficiënter kunnen zijn dan hun 4G-voorgangers. Ze hebben echter wel veel meer energie nodig vanwege de toegenomen netwerkdichtheid, de sterke afhankelijkheid van IT-systemen en -infrastructuur en het toegenomen netwerkgebruik en de versnelde netwerkverkeersgroei. Het rapport van telecomadviesbureau STL Partners en Vertiv, een wereldwijde leverancier van cruciale digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, concludeert dat telecombedrijven deze uitdagingen op twee manieren kunnen aanpakken: door best practices op het gebied van energie-efficiëntie toe te passen op hun netwerken of door hun klanten aan te zetten om 5G-services te gebruiken om het verbruik en de uitstoot in alle lagen van de bevolking te verminderen.

STL Partners schat dat 5G-verkeer 3G/4G zal inhalen vanaf 2025, waardoor duurzaamheid een urgente prioriteit wordt voor telecombedrijven. Van de bedrijven die deelnamen aan het onderzoek gaf 40 procent aan dat energie-efficiëntie de eerste of tweede prioriteit zou moeten zijn voor telecombedrijven bij het implementeren van 5G-netwerken.

Het rapport, Waarom energiebeheer cruciaal is voor 5G-succes, is gebaseerd op onderzoek. Er is een enquête onder 500 wereldwijde bedrijven uitgevoerd, over de uitdagingen waarmee telecombedrijven worden geconfronteerd door het toegenomen energieverbruik en de hogere kosten van 5G. Diverse best practices worden geïdentificeerd om deze stijgingen en kosten te beperken, georganiseerd in vijf categorieën:

  1. Netwerktechnologie: Hardware en software implementeren die ontworpen en beheerd zijn met het oog op efficiëntie
  2. Faciliteiteninfrastructuur: Inclusief nieuwe edge datacenters ter ondersteuning van cloud-native IT
  3. Infrastructuurmanagement: De juiste hardware en software implementeren om het netwerk te meten, bewaken, beheren, verbeteren en automatiseren
  4. Organisatie en evaluatie: Een holistische, volledige levenscyclus bekijken van kosten en investeringen in het netwerk
  5. Samenwerken met anderen: Innovatieve en niet-traditionele commerciële modellen, standaarden en samenwerking omarmen

“Telecombedrijven die zinvolle energie- en kostenbesparingen realiseren, doen dit door alle ecosystemen rondom hun netwerkactiviteiten te evalueren: mensen, doelstellingen, infrastructuur en partners,” voegt Scott Armul toe, vice president global DC power en outside plant bij Vertiv. “Doordat 5G-applicaties afhankelijk zijn van IT is er een hoge mate van samenwerking vereist tussen telecombedrijven, OEM’s, infrastructuurproviders en klanten. Dit zorgt ervoor dat implementaties worden geoptimaliseerd en elke mogelijke efficiëntie wordt nagestreefd.”

5G als hulpmiddel voor duurzaamheid

Het rapport toont dat verbeteringen van de netwerkefficiëntie en best practices belangrijk zijn, maar dat ze ook slechts een deel zijn van de energiepuzzel die bij 5G hoort. Die inspanningen moeten gepaard gaan met een meer holistische, maatschappelijke benadering om het energieverbruik en de uitstoot terug te dringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 5G-mogelijkheden die ver buiten de controle van het telecombedrijf liggen.

“Telecombedrijven zetten 5G-netwerken in om nieuwe inkomsten te genereren. Deze komen uit de connectiviteit en applicaties die de transformatie van de klanten mogelijk maken,” zegt Phil Laidler, director van STL Partners. “Om geloofwaardige, goedgeïnformeerde partners voor hun klanten te zijn, moeten telecombedrijven het goede voorbeeld geven. Energiestrategie is een geweldige om mee te beginnen.”

Kansen voor vooruitgang

In het rapport worden drie industrieën geïdentificeerd met het potentieel voor aanzienlijke verbetering door gebruik van 5G-diensten. Hierbij wordt klantgedrag beïnvloed om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen. De eerste is de productiesector. Rond 2030 kan hier tot $730 miljard aan voordelen worden behaald door het gebruik van 5G door middel van geavanceerd voorspellend onderhoud en automatisering. Transport en logistiek zouden rond 2030 tot wel $280 miljard aan voordelen kunnen behalen. Denk hierbij aan geavanceerde bestuurdersassistentie, verbonden verkeersinfrastructuur en geautomatiseerde thuisbezorging. Tot slot suggereert het rapport dat 5G de zorgsector in staat kan stellen om tegen 2030 betere toegang te bieden tot gezondheidszorg voor maximaal 1 miljard patiënten. Hierbij wordt tegelijkertijd de uitstoot verminderd door een hoger gebruik van activa, minder reizen van patiënten en clinici en een hogere productiviteit van de clinicus.

Het beïnvloeden van dergelijk gedrag is van cruciaal belang voor telecombedrijven om de impact van 5G op het milieu te verminderen, maar er is werk aan de winkel om de benodigde partnerships op te bouwen. Slechts 37 procent van de ondervraagden gaf aan telecombedrijven te zien als geloofwaardige partners bij het verminderen van de huidige CO2-uitstoot. Echter, daaropvolgend zei maar liefst 56 procent dat ze geloofden dat telecombedrijven dit in de toekomst wel zouden kunnen zijn.