Om nog beter inzicht te krijgen in de drijfveren en prioriteiten van Nederlandse consumenten wanneer het gaat om duurzaamheid heeft P&G Nederland in mei en juni van dit jaar een onderzoek uitgevoerd onder ruim duizend Nederlandse consumenten. 55% van de Nederlandse consumenten vindt de mogelijkheid om verpakkingen te recyclen het meest belangrijk aan een verpakking in het kader van duurzaamheid. 37% van de ondervraagden vindt het bovendien belangrijk dat een verpakking van gerecycled materiaal is gemaakt. De verantwoordelijkheid voor deze duurzame productie en consumptie ligt volgens de Nederlandse consument primair bij producenten, gevolgd door supermarkten/retailers en de overheid. Dit geldt vooral voor de wens van minder plastic verpakkingen en de recyclebaarheid daarvan. Bedrijven moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Op het gebied van het verduurzamen van verpakkingen heeft P&G tot doel om in 2025 het gebruik van virgen plastic in haar verpakkingen te verlagen met 20% en in 2030 met 50%. Daarnaast zal in 2025 90% van de verpakkingen recyclebaar zijn of worden er programma’s opgestart die het mogelijk maken om te recyclen.

Recente voorbeelden van het verduurzamen van verpakkingen:

  • Op dit moment is 86% van de verpakkingen recyclebaar of zijn er programma’s opgestart die het mogelijk maken om te recyclen.
  • Ongeveer 90% van alle verpakkingen van P&G’s haarverzorgingsproducten in Europa bestaat voor 25% uit gerecycled plastic.
  • 481 miljoen transparante flessen van Dreft afwasmiddel bestaan per fles voor ongeveer 40% uit gerecycled plastic.
  • Alle transparante Lenor flessen in Europa zullen straks uit 50% PCR (post-consumer recycled) plastic bestaan.
  • Alle witte flessen van P&G’s Antikal in Europa zullen straks uit 50% gerecycled plastic bestaan.

Recycling en hergebruik van materialen vormen volgens de Nederlandse consument de belangrijkste kans voor producenten van verzorgingsproducten of huishoudelijke producten om bij te dragen op het gebied van duurzaamheid.

31% van de Nederlandse consumenten geeft aan dat producenten van producten die voor persoonlijke verzorging en het huishouden worden gebruikt de grootste impact kunnen maken op het gebied van duurzaamheid, als ze zich richten op recycling en het hergebruik van materialen. 74% vindt bovendien dat producenten de grootste verantwoordelijkheid dragen voor het reduceren van het gebruik van plastic verpakkingsmateriaal.

Een actueel en Nederlands voorbeeld van een initiatief van P&G waarbij aan de verduurzaming van de gehele levenscyclus van een product wordt gewerkt, zijn de ontwikkelingen op het merk Pampers. De afgelopen 25 jaar hebben we de eerste stappen gezet door het gewicht van onze luiers te halveren, terwijl de werking van de luiers steeds beter werd. Ook hebben we het gewicht van onze verpakkingen tot 70% teruggebracht.

Luierrecycling in Nederland

Om ook de volgende fase in de levenscyclus te verduurzamen, is de Nederlandse organisatie in januari 2019 begonnen met het Pampers luierrecycling project. Dit is mogelijk doordat P&G gebruik kan maken van een nieuwe, geavanceerde technologie die luiers recyclet tot hoogwaardige materialen. P&G is hiervoor in januari 2019 een inzamelingspilot gestart in Amsterdam met het primaire doel om inzicht te krijgen in de meest effectieve manier van het inzamelen van de luiers van Nederlandse baby’s. P&G werkt hierin samen met partners zoals de gemeente Amsterdam, AEB, TerraCycle en Fater om het recyclen van luiers tot leven te brengen in Nederland. De luiers van baby’s die op dit moment worden geboren in Nederland, kunnen in de toekomst worden gerecycled.

Samenwerking sleutel tot circulaire innovatie: Loop

Naast de succesvolle samenwerking met verschillende partners in het lokale luierrecyclingproject, neemt P&G ook deel aan het circulaire e-commerce platform Loop, ontwikkeld door TerraCycle, internationale leider op het gebied van recycling. Veel van P&G’s grootste merken wereldwijd, zoals Pantene, Ariel en Oral-B nemen deel aan dit innovatieve platform.

Loop is de eerste, wereldwijde oplossing die verpakkingen én winkelen circulair maakt. Doel is het verbeteren van de effecten op het milieu en het bieden van een gemakkelijke oplossing ten opzichte van huidige e-commerce oplossingen waarbij verpakkingen worden ingezameld, schoongemaakt, nagevuld en opnieuw gebruikt. In totaal zullen zijn er elf P&G merken beschikbaar zijn in Loop.