Onderzoek onder CEO’s Europese bedrijven: Shareholder value boven stakeholder value

Het Executive Remuneration Research Centre van Vlerick Business School heeft, onder leiding van professor Xavier Baeten,  een omvangrijk beloningsonderzoek uitgevoerd onder CEO’s van 862 beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Als onderdeel van het onderzoek werden de key performance indicators (KPI’s) van 698 bedrijven bekeken. Daarvan blijken er slechts 139 – nog geen twintig procent – prestatiemaatstaven te hanteren die verder gaan dan alleen financiële.

In Nederland neemt nog maar vier op de tien bedrijven indicatoren mee die focussen op stakeholder value – bijvoorbeeld met een focus op veiligheid en milieu – en niet enkel op shareholder value, oftewel: financieel rendement. Baeten: “Hoewel het natuurlijk een goede ontwikkeling is dat steeds meer ondernemingen prestatiemaatstaven op het gebied van corporate social responsibility hanteren, wil de aanwezigheid ervan niet automatisch zeggen dat deze ondernemingen ook goed scoren op die onderdelen. Niet altijd worden immers de meest relevante en uitdagende target gezet op dit niveau.”

Stijging lange-termijn beloning

De totale bezoldiging van de onderzochte CEO’s bestaat uit drie componenten: een vast salaris, bonussen die zijn gekoppeld aan bepaalde doelstellingen en beloning in de vorm van aandelen. Deze laatste categorie – de zogenaamde Long Term Incentives (LTI’s) – staan voor lange tijd vast en kunnen doorgaans pas worden verzilverd na een periode van drie jaar en bij het realiseren van bepaalde doelstellingen. Het is deze lange termijn beloning die een flinke gemiddelde stijging laat zien: van 1,26 miljoen in 2016 naar 1,82 miljoen in 2017. Daarmee hebben zij de grootste invloed op de stijging van de totale remuneratie van CEO’s, hoewel ook hierbij moet worden opgemerkt dat de verschillen per individu erg groot zijn.

Share Button