Bedrijven die sneller en effectiever de transitie naar een circulaire economie willen maken hebben baat bij praktisch toepasbare kennis over succesvolle interventies in de verschillende fases in deze transitie. In een beginfase zijn immers andere activiteiten nodig dan bij een meer volwassen en geïntegreerd initiatief. Zojuist gestart onderzoek van Sustainability University en Nyenrode Universiteit analyseert en beschrijft 50 actuele cases van Nederlandse bedrijven, met een verdiepend onderzoek naar de meest succesvolle interventies. Het onderzoek heeft als doel de duurzaamheidsprofessionals bij bedrijven te helpen in hun dagelijks werk.  

Een steeds grotere groep bedrijven en organisaties verandert (delen van) de bedrijfsvoering richting een circulaire economie (hierna CE). De transitie van een lineaire bedrijfsvoering naar een circulaire bedrijfsvoering bij bestaande bedrijven wordt veelal begeleid door een duurzaamheidmanager of een CE-professional. Zij zijn de ‘change managers’ die zich richten op de implementatie van veranderingen in bedrijven en organisaties in de transitie naar de circulaire economie. De huidige uitdaging is dat deze professional nog onvoldoende op de hoogte is van de verschillende interventies behorende bij de transitie-fases en de meest relevante bedrijfsprocessen die bij implementatie een rol spelen. Dit onderzoek gebruikt daarom wetenschappelijke modellen én praktische voorbeelden van Nederlandse bedrijven om hier helderheid aan te geven.

Welke nieuwe kennis heeft de CE-professional, belast met taken gericht op het versnellen naar een circulaire economie, nodig om de CE-initiatieven in bestaande bedrijven te versnellen?

Naast de recent ontwikkelde handreiking voor specifieke competenties, heeft deze beroepsgroep behoefte aan praktische interventiemogelijkheden om circulaire initiatieven tot een blijvend succes te maken. Om deze kennis te ontwikkelen starten Stichting Sustainability University en Universiteit Nyenrode, ondersteund door de Goldschmeding Foundation, een grootschalig onderzoek. In dit onderzoek worden twee belangrijke aspecten voor het realiseren van circulaire initiatieven onderzocht: de verschillende fase van markttransitie waarin het initiatief zich bevindt én inzicht in de relevante bedrijfsprocessen die moeten worden betrokken.

Hoe kan de CE-professional kennis van markttransitie en relevante bedrijfsprocessen inzetten om effectiever te werken? 

Het onderzoek zal met behulp van een wetenschappelijk model gericht op ‘markttransitiefases’ (Changing the Game, Nijhof en Simons, Nyenrode 2020) de CE-professionals kennis en inzichten verschaffen op het gebied van geschikte interventies in deze transitie fases. Het onderzoek behandelt ten minste 50 relevante cases, geleerde lessen en inzichten over circulaire interventies in bedrijfsprocessen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Nyenrode, TheRockGroup en Universiteit van Amsterdam. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor de doelgroep en via een breed netwerk van verschillende trainingen en opleidingen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Daarmee dragen de initiatiefnemers bij aan de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie bij bestaande (grotere) bedrijven.