Tweederde van de bedrijven uit het wereldwijde innovatieonderzoek van Boston Consulting Group (BCG) beschouwt klimaat en duurzaamheid (K&D) als top prioriteit. Meer dan de helft geeft ook aan toegewijde K&D-innovators te zijn en zowel innovatie, als K&D tot hun top drie prioriteiten te rekenen. Uit nieuw onderzoek van BCG blijkt echter dat slechts één op de vijf bedrijven klaar is om hier daadwerkelijk naar te handelen. Slechts 10% heeft de prioriteiten op het gebied van K&D in hun innovatiemotor opgenomen, de nodige capaciteiten opgebouwd en is klaar om de product-, proces- en bedrijfsmodelinnovaties te ontwikkelen die resultaten opleveren.

Dit jaar vroeg BCG in zijn 16e Most Innovative Companies rapport ‘Are You Ready for Green Growth’ voor het eerst naar het belang van K&D bij innovatie. Nu steeds meer grote bedrijven bijna dagelijks toezeggingen doen over netto nul emissies, wordt de innovatiekloof tussen inzet en vermogen die uit het onderzoek naar voren komt een ernstig probleem.

“Veel bedrijven praten over duurzaamheid en doen beloften doen over netto nul emissies. Toch hebben veel te weinig van hen echt werk gemaakt van de integratie van K&D-prioriteiten in hun innovatiemotoren en tastbare resultaten geboekt,” zegt Justin Manly, Managing Director & Partner en wereldwijd verantwoordelijk voor groei en innovatie bij Boston Consulting Group, alsook medeauteur van het rapport. “Tegelijkertijd kijken investeerders, regelgevers, klanten en aandeelhouders allemaal naar grote bedrijven en hun CEO’s om het voortouw te nemen bij het boeken van echte vooruitgang tegen de opwarming van de aarde.”

In het rapport worden toegewijde K&D-bedrijven vergeleken met BCG’s innovation-to-impact benchmarking framework (i2i), om de gereedheid van hun praktijken en platforms te beoordelen. Van hen scoort slechts 28% een score van 80 of hoger (een perfecte i2i-score is 100). Deze score betekent dat zij over goed ontwikkelde innovatiecapaciteiten beschikken. Dit wijst erop dat bijna driekwart van de betrokken K&D-innovators hun inspanningen moeten opvoeren en dat 80% van alle bedrijven een steile leercurve staat te wachten.

De top 50 innovatieve bedrijven loopt ook voorop in K&D

Veel van de 50 meest innovatieve bedrijven op de lijst zijn al koplopers op het gebied van K&D-innovatie. Een groot aantal van hen behoort tot de eersten die de ESG-beginselen (Environment, Social en Governance) hebben omarmd en verbintenissen zijn aangegaan om hun CO2-uitstoot te verminderen.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar staat Apple bovenaan de lijst, gevolgd door Microsoft en Amazon. Alphabet zakt drie plaatsen en staat dit jaar op de vierde plaats, terwijl Tesla zijn vijfde plaats behoudt. Daarnaast maken vier nieuwe bedrijven hun intrede tot de lijst – ByteDance (#45), Nvidia (#15), Panasonic (#46) en Zalando (#25). De lijst van dit jaar ziet tevens een opleving van de auto-industrie. Hyundai (#33), GM (#42) en Ford (#43) staan opnieuw in de top 50, en Tesla (#5) en Toyota (#21) behouden hun positie. De automobielsector is ook de tweede sector voor het percentage bedrijven dat prioriteit geeft aan K&D – een weerspiegeling van de inzet van de sector voor elektrische en autonome voertuigen.

Net zoals de top 50 van de afgelopen vijf jaar, is meer dan de helft van de bedrijven op de lijst van dit jaar gevestigd in Noord-Amerika. Azië-Pacific en Groot-China blijven opkomende hubs voor innovatie. Bedrijven uit die regio’s verhogen hun vertegenwoordiging in de lijst van respectievelijk 4 en 3 bedrijven in 2018, naar 8 en 7 in 2022.

De grootste CO2-uitstoters geven voorrang aan K&D

De sectoren die verantwoordelijk zijn voor de hoogste emissies zijn duurzame goederen (85%), auto’s (78%), nutsbedrijven (77%) en olie en gas (77%). Deze sectoren geven ook de meeste prioriteit aan K&D, zo blijkt uit het rapport. Bedrijven met een hoge uitstoot zijn bovendien 20% meer geneigd dan bedrijven met een lage uitstoot om zich te richten op de diepgaande technologische oplossingen die nodig zijn om koolstofvrij te worden.

Bedrijven die klaar zijn voor het uitvoeren van K&D-innovaties benadrukken een aantal aspecten van hun innovatiesysteem agressiever dan andere innovators. Zij starten met grotere ambities, bepalen op welke gebieden zij zich willen concentreren en hebben duidelijke prestatiedoelstellingen. Ze gaan ook actiever om met partners en zelfs concurrenten.

Deze innovators hebben ook een positief effect gezien op de productiviteit van hun innovatie- en research en development activiteiten. 80% van de ondervraagde bedrijven werkt twee of meer dagen per week remote en 49% meldt dat de productiviteit van hun innovatie- en research en development activiteiten met 10% tot 50% is verbeterd dankzij deze nieuwe manieren van werken.

“Naarmate duurzaamheid hoger op de agenda komt te staan in directiekamers en C-suites, stijgt het belang van innovatie evenredig”, zegt Michael Ringel, BCG’s wereldwijd verantwoordelijk voor innovatieanalyse en onderzoek en co-auteur van het rapport. “Maar innovatie – of het nu gaat om producten, processen of bedrijfsmodellen – is geen geïsoleerde functie en vindt niet plaats in een afgesloten laboratorium. Vooruitgang hangt af van de inbedding van innovatie in de hele organisatie, met dezelfde menselijke en technologische capaciteiten die succes op andere gebieden stimuleren.”