Ondanks de turbulente economische situatie en aanhoudende geopolitieke spanningen, zijn Nederlandse CFO’s optimistisch over de vooruitzichten voor het bedrijfsleven in de komende 12 maanden. Dit blijkt uit de meest recente editie van de Deloitte CFO Survey, waarin het sentiment van Nederlandse CFO’s rond strategische prioriteiten en macro-economische ontwikkelingen in kaart is gebracht. Slechts 11% van de ondervraagde CFO’s geeft aan weinig of geen vertrouwen te hebben in het succesvol kunnen opereren van hun organisatie in het huidige renteklimaat. Duurzaamheid staat bij een meerderheid van de CFO’s (65%) hoger op de agenda staat dan in voorgaande jaren.

Na een periode van hoge inflatie verwachten CFO’s dat de inflatie in Nederland aankomend jaar gemiddeld genomen zal afnemen tot 5,97%. In navolging van de recente onrust in de bankensector – waaronder de val van Silicon Valley Bank en de gedwongen overname van Credit Suisse – is er zelfs sprake van een licht gunstigere inflatieverwachting (5,53%). Hierbij houden CFO’s rekening met een meer gematigde houding ten aanzien van leningen en uitgaven.

“Uit de survey van dit voorjaar blijkt dat duurzaamheid bij een meerderheid van de CFO’s (65%) hoger op de agenda staat dan in voorgaande jaren. Deels komt dit voort uit aankomende wet- en regelgeving zoals de CSRD, maar er is ook sprake van een groeiend bewustzijn rond de langetermijnimpact van klimaatverandering op de bedrijfsvoering”, aldus Mohamed Bouker, Partner Consulting bij Deloitte. “Opvallend is echter dat het prioriteren van duurzaamheid in tijden van economische onzekerheid – zoals in de nasleep van de bankencrisis – aanzienlijk afzwakt (53%). Het is dan ook cruciaal dat bedrijven duurzaamheid gaan zien als een integraal onderdeel van hun langetermijnstrategie en toegewijd blijven aan duurzaamheidsdoelstellingen, juist ook in onzekere tijden.”

AI in toenemende mate gezien als kans; digitale volwassenheid blijft achter

Hoewel ontwikkelingen op het gebied van AI in rap tempo doorzetten, beschouwt meer dan driekwart van de CFO’s hun organisatie slechts als matig (48%) of enigszins (28%) digitaal volwassen. Desondanks lijkt het gebruik van AI en digitale tools voor besluitvorming wel sterk in opkomst. In de komende vijf jaar verwachten CFO’s van Nederlandse bedrijven ten minste een verdriedubbeling van het percentage strategische besluiten dat met behulp van of dankzij AI en digitale tools gemaakt wordt. Deze ontwikkeling wordt vooral als een kans gezien in de sectoren communicatie en vrije tijd en toerisme, de detailhandel en de sector voor consumptiegoederen. Het minst optimistisch zijn transport- en logistiekbedrijven, financiële instellingen en industriële organisaties.

Aantrekken talent niet langer hoogste prioriteit; personeelsbestand stabiliseert

Een meerderheid van de CFO’s (58%) geeft aan dat het uitbreiden van het personeelbestand in de komende 12 maanden niet in de lijn der verwachting ligt, ondanks het vertrouwen in de groeimogelijkheden van hun bedrijf. 34% van de CFO’s geeft aan dat het personeelsbestand waarschijnlijk enigszins toeneemt, slechts 7% gaat uit van een forse toename. In het najaar van 2022 gaf nog bijna driekwart van de CFO’s (72%) aan dat het aantrekken van talent de hoogste prioriteit had op de agenda. Hiermee is er dus sprake van een flinke verschuiving. CFO’s richten zich momenteel voornamelijk op het terugbrengen van financiële en toeleveringsrisico’s.

Onderzoeksverantwoording

De Deloitte CFO Survey verzamelt input van meer dan 1.100 Chief Financial Officers van Europese bedrijven. Het Nederlandse rapport bevat een overzicht van de financiële vooruitzichten van de in Nederland gevestigde CFO’s, evenals hun visie op kritieke bedrijfsrisico’s, inflatie, strategische prioriteiten, financiering en andere factoren die zij momenteel als essentieel voor succes beschouwen. In de periode 01 maart 2023 tot en met 30 maart 2023 hebben 154 respondenten van Nederlandse bedrijven de survey ingevuld. Het rapport kent drie secties: economie, duurzaamheid en digitalisering.