Onderzoek: Duurzame cateraars en bedrijfsrestaurants halen Parijse klimaatdoelen nog niet

Bron
GiantLeaps

Aankomende week is de klimaattop in Madrid met als doel concrete stappen te zetten richting het behalen van het Akkoord van Parijs. Op het gebied van voedsel, dat tot 30 procent van de uitgestoten broeikasgassen veroorzaakt, is er nog veel te winnen. Voor de eerste keer is de klimaatimpact van restaurants van vier grote Nederlandse bedrijfscateraars structureel doorgemeten. Voor de impact meting van het eten wordt onder andere gelet op productie, transport en seizoen. De hiervoor ontwikkelde Impact Tool meet per (bedrijfs)restaurant de totale klimaatimpact en de impact per bezoeker. Daarnaast laat de tool zien hoe deze scores zich verhouden tot de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Uit de metingen van de door  GiantLeaps ontworpen tool bleek dat er nog een lange weg te gaan is voordat cateraars en bedrijfsrestaurants de doelstellingen van het Parijse akkoord voor 2030 en 2050 halen. Vanaf 2020 kunnen nieuwe restaurants zich aanmelden om hun klimaatimpact te laten doormeten en verminderen.

Voedsel zorgt voor 30 procent van de milieubelasting

Voedsel is het onderwerp waarmee ieder individu de grootste impact op het klimaat heeft. Uit onderzoek bleek dat de wereldwijde voedselindustrie tot wel 30 procent van de uitgestoten broeikasgassen veroorzaakt. De impact van een bedrijfsrestaurant kan per fte al snel oplopen tot 1 ton CO2 per jaar. Afgelopen zomer is de klimaatimpact doorgemeten bij locaties van vier cateraars: Hutten, We Canteen, Hof Catering en ISS. Allen hebben aangegeven actief aan de slag te gaan om hun impact op het klimaat verder in kaart te brengen en te verminderen. Volgens Laura Heerema, oprichter van GiantLeaps, wordt er veel gevraagd van cateraars: “De cateraar zit in een lastig pakket; vanuit de klant wordt geëist dat er duurzaam eten wordt geserveerd, maar tegelijkertijd zitten we nog erg vast in eetgewoontes die niet duurzaam zijn en mag een cateraar niet zomaar het assortiment omgooien zonder dat ze kunnen aantonen dat dit beter is voor het klimaat.”  Stijn Slegers van cateraar We Canteen zegt hierover: “Klimaat is een actueel en belangrijk onderwerp voor ons, daarnaast merken we ook dat de markt er om vraagt. Dankzij het gedetailleerde dashboard van de Impact Tool krijgen we inzicht in waar we staan en welke kansen er zijn om te verbeteren.”

Van vervoer en verwarming naar voedsel aanpakken

Bij bedrijven ligt momenteel de focus op het tegengaan van de CO2-uitstoot van onder andere het vervoer, het energieverbruik en de verwarming. Catering – en met name bedrijfsrestaurants – heeft ook een grote impact, maar die was tot voor kort niet te meten. Startup GiantLeaps maakt op gedetailleerd niveau inzichtelijk wat die klimaatimpact van bedrijfscatering is. Naast zichtbaar maken van de klimaatimpact, geeft het interactieve dashboard van de Impact Tool ook aanbevelingen om de CO2-uitstoot te verkleinen. Met deze inzichten is te zien dat gedragsverandering zoals kiezen voor meer plantaardige opties, meer seizoensgebonden groente en fruit serveren en producten inkopen die verspilling tegengaan direct tot een betere score leidt. Door deze resultaten en de op maat gemaakte aanbevelingen krijgen opdrachtgevers van GiantLeaps de mogelijkheid actief hun impact te verminderen. Heerema: “We zien dat medewerkers van de testlocaties positief zijn over het feit dat ze worden betrokken bij wat er gebeurt. Vooral bij de jongere generatie medewerkers is er grote vraag om de catering aan te passen, omdat de klimaatimpact van eten bij hen al bekend is.” De eerste nieuwe locaties sinds de pilot zijn inmiddels gestart: De bedrijfsrestaurants van TomTom in Amsterdam. Vanaf 2020 kunnen ook andere restaurants zich aanmelden.

GiantLeaps

Toen Heerema drie jaar geleden nog werkte als corporate trainee kwam ze in aanraking met de milieu-impact van voedsel. De omvang van deze impact en het gebrek aan aandacht hiervoor schokten haar. Om haar onvrede om te zetten in een oplossing, startte ze GiantLeaps, met het doel om klimaatvriendelijk eten de standaard te maken. Dit doel wordt nagestreefd door de impact van eten op een cijfermatige manier inzichtelijk te maken. Daarnaast maakt GiantLeaps als kennispartner samen met (semi)publieke en private organisaties, chefs en cateraars de vertaalslag naar verduurzaming door te laten zien hoe de klimaatimpact van eten verminderd kan worden.

Share Button