Onderzoek: 42% van de medewerkers wil meer ‘purpose’ in organisatie

Uit het Nationaal Onderzoek naar Purpose in Organisaties blijkt dat 42% van de medewerkers wil werken vanuit een duidelijke ‘purpose’ in de organisatie. Dit betekent dat ze niet alleen bij willen dragen aan het maken van financiële winst, maar ook sociale en ecologische waarde willen creëren. Deze wens staat op dit moment nog ver af van de realiteit; slechts 8% geeft aan dat werken vanuit purpose op dit moment door hun organisatie als leidend thema wordt genomen bij het nemen van beslissingen.

Steeds meer organisaties zijn ermee bezig: werken vanuit purpose. Dit betekent dat voor de organisatie niet alleen financiële winst, maar ook ecologische en sociale waarde van belang zijn. Toch valt de transitie van ‘profit’ naar ‘purpose’ in de praktijk vaak niet mee. Hoewel de purpose wordt ondersteund in de directiekamer, merken medewerkers op de werkvloer er nog te weinig van. 42% van de medewerkers geeft aan meer behoefte te hebben aan een duidelijke en duurzame purpose in de organisatie. Slechts 8% geeft aan dat op dit moment door hun organisatie als leidend thema wordt genomen. Het is daarom van belang om medewerkers meer te betrekken bij de dialoog over purpose in de organisatie, maar ook dat leiders de juiste context creëren. Medewerkers willen betrokken zijn maar ook een duidelijk kader krijgen waarbinnen ze kunnen handelen.

Het Nationaal onderzoek naar Purpose in organisaties schetst het verloop van de transitie van ‘profit’ naar ‘purpose’ binnen Nederlandse organisaties.

Het onderzoek is aangevuld met interviews met Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland
 en Jeroen de Haas, oud-directeur Eneco. Het Nationaal Onderzoek naar Purpose in Organisties is uitgevoerd door Orenda, Management Impact en Next2Company.

 

Share Button