Economisch gaat het voor de wind. Veel records worden gebroken. In 2018 stijgt, volgens het CPB, het bbp, net als in het voorgaande jaar, met meer dan 3%! Tal van Nederlanders profiteren van deze gunstige tijden. Toch moeten we ook constateren dat er grote groepen mensen in ons land buiten de boot vallen. Dat moeten we in deze tijd toch niet willen? Sommige mensen hebben nu eenmaal meer ondersteuning nodig. Maar kunnen deze ondersteuning niet altijd vinden. Hier kunnen we als ondernemers wat aan doen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Wij kunnen er samen voor zorgen dat er minder mensen buiten de boot vallen. Bedrijven verenigd in de Raad van Inspiratie van het Keurmerk Sociale Onderneming roepen het Nederlandse bedrijfsleven op om meer bij te dragen aan de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Mens centraal
Steeds vaker wordt door de samenleving een beroep gedaan op het bedrijfsleven om diezelfde samenleving te ondersteunen. De terugtrekkende overheid uit allerlei voorzieningen is daar mede debet aan. Dit vraagt om een andere rol van het bedrijfsleven in de samenleving. Bedrijven met het Keurmerk Sociale Onderneming (KSO Nederland) geven invulling aan deze rol. KSO Nederland stimuleert bedrijven om zich ook meer als zodanig te profileren. Laat maar zien wat het bedrijfs-DNA is, met oog voor het belang van de onderneming, de werknemers en de wereld waarin het bedrijf actief is. Zet de mens centraal! Dat heeft grote positieve effecten op de onderneming, voor zowel de organisatie als de mens binnen én buiten het bedrijf. Zo maken we samen de wereld een beetje mooier en het bedrijf en haar mensen sterker.

Oproep tot meer Maatschappelijk Verantwoord en Sociaal Betrokken Ondernemen
Bedrijven verenigd in de Raad van Inspiratie van het Keurmerk Sociale Onderneming roepen het Nederlandse bedrijfsleven op om meer bij te dragen aan de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Raad ondersteunt en adviseert het Keurmerk Sociale Onderneming in haar visie en missie, zodat meer en meer bedrijven in Nederland verantwoord en sociaal betrokken gaan ondernemen. Ook zelf zijn deze ondernemingen actief op dat vlak. Doelstelling van Keurmerk Sociale Onderneming is het activeren, adviseren en certificeren van het reguliere bedrijfsleven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen.

Leden van de Raad van Inspiratie zijn:
Transavia, Mattijs ten Brink, CEO; MOOFpeople, Adrie Achterberg, dga; Flanderijn, Michel van Leeuwen, directeur; VodafoneZiggo, Pim Brouwers, Manager Diversity; Schuttelaar & Partners, Suzanne van der Pijll, partner; Rabobank, Bas Rüter, directeur duurzaamheid; Erasmus Universiteit Rotterdam, Prof. Lucas Meijs, hoogleraar Volunteering, Civil Society and Businesses; Zinnige Zaken, Eiso Frederiks, founder