Wet- en regelgeving met betrekking tot Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) is alleen effectief op EU-niveau. Met alle lidstaten samen kunnen we een goede collectieve vuist maken in de aanpak van misstanden en mensenrechtenschendingen in ketens. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer, die deze week overlegt over IMVO-beleid.

Coronacrisis

Volgens de ondernemersorganisaties bestaat er grote consensus tussen bedrijfsleven, NGO’s, vakbonden en de overheid over het belang van IMVO en de noodzaak van wet- en regelgeving om misstanden in de keten aan te pakken. Vrijwillige maatregelen van bedrijven alleen zijn niet (meer) genoeg. Juist de coronacrisis legt extra risico’s in de keten bloot, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Negatieve economische gevolgen in ontwikkelingslanden slaan neer op de meest kwetsbaren, met grote gevolgen voor hun arbeidsomstandigheden.

Geen lappendeken

‘We hebben niets aan een lappendeken van verschillende eisen en regels in verschillende lidstaten. Dat creëert bovendien een ongelijk speelveld. Juist dezelfde wet- en regelgeving voor alle bedrijven in de EU vergroot de effectiviteit en de impact van beleid’, aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Daarbij moeten we voorkomen dat we met aansprakelijkheidswetgeving een juridische strijd openen over uitleg van open begrippen of het neerleggen van niet-realistische claims. Wetgeving moet er vooral aan bijdragen dat alle Europese bedrijven een zelfde basisproces doorlopen van gepaste zorgvuldigheid en hierop aangesproken kunnen worden.’

Convenanten

Naast Europese wetgeving blijven ook multi-stakeholder initiatieven van grote waarde, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Hierin trekken bedrijven, vakbonden, NGO’s en overheid samen op om misstanden aan te pakken. Samen met de vakbeweging hebben VNO-NCW en MKB-Nederland dan ook Tweede Kamer en kabinet opgeroepen de IMVO-convenanten verder voor te zetten en te blijven ondersteunen.