Organisaties van werkgevers en werknemers CNV, FNV, VNO-NCW en MKB Nederland pleiten in een brief aan minister Kaag en de Tweede Kamer om de multi-stakeholder samenwerking voort te zetten rond internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zoals de SER die faciliteert.

De organisaties verzoeken in hun brief aan minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Tweede Kamerleden het recente SER-advies over internationaal MVO op te volgen. Hierin adviseert de SER een combinatie van brede wetgeving op het gebied van due diligence met samenwerking binnen sectoren om duurzame ketenimpact te creëren.

Ambitie

De organisaties roepen de minister en de Tweede Kamer op dat in het aankomende, nieuwe internationaal MVO-beleid de overheid een ambitieuze partij blijft in de vormgeving van multi-stakeholder samenwerkingen: “In de afgelopen jaren is in Nederland veel ervaring opgedaan met de implementatie van de OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles onder andere via sectorconvenanten. Hierdoor is een beter beeld verkregen van waar bedrijven in de praktijk tegen aan lopen als ze echt aan de slag gaan met het due diligence proces. Dit is geen reden om minder inspanning te leveren, maar juist een aansporing om de ambitie te verhogen.” Financiële borging van deze samenwerkingen achten de organisaties van groot belang om de doelen van het nieuwe internationaal MVO-beleid te kunnen bereiken.