Bij de toekenning van de provinciale ondernemersprijs ging de jury onder voorzitterschap van de Limburgse gedeputeerde Odile Wolfs bepaald niet over een nacht ijs. Peter Brouwers: “Zo’n acht man zijn diverse malen bij ons op bezoek geweest om telkens weer met twee andere medewerkers anderhalf uur of nog langer te praten. Daarbij kwamen ongeveer 250 vragen aan de orde. Ook werd ons bedrijf op niet minder dan 180 punten gecontroleerd.”
Een van de juryleden was voorzitter Lodewijk de Waal van de vakcentrale FNV. Na de uitreiking van de prijs in het cultureel centrum De Maaspoort in Venlo op dinsdag 25 november, zei De Waal dat hij expliciet zijn stem aan Autoschade Peter Brouwers had gegeven “omdat deze ondernemer het allemaal alleen moet organiseren, terwijl mammoetbedrijven als DSM en Océ daar complete staven voor hebben”.
Peter Brouwers vindt dat te veel eer voor hemzelf. “Want,” benadrukt hij, “bij mijn bedrijf doen we het met z’n allen. Ik ben gewoon een van de tachtig medewerkers. Alléén kan ik niks. Het zijn mijn jongens die het doen.”

Gedrevenheid

De mensen die bij Autoschade Peter Brouwers in dienst zijn, voeren hun taken uit in zelfsturende teams die hun eigen werkzaamheden organiseren en controleren. Vandaar dat de directeur zijn medewerkers beschouwt als “kleine ondernemers die beter presteren naarmate ze meer ruimte krijgen”.
De traditionele gezagsverhoudingen die je bij de meeste Nederlandse bedrijven aantreft, ontbreken bij Autoschade Peter Brouwers. Iedereen werkt er op gelijke voet. Een ondernemingsraad is er niet, omdat volgens de directeur “het hele bedrijf één grote ondernemingsraad is”.
Het was deze ondernemersvisie van Peter Brouwers die in 1999 werd bekroond met het nationale predikaat ‘manager van het jaar’. De jury voor de toekenning van de Limburgse ondernemersprijs 2003 prees dan ook “de gedrevenheid en de saamhorigheid” die ze bij het winnend bedrijf had aangetroffen.

Milieubijdrage

Maatschappelijk en verantwoord ondernemen betekent niet alleen dat je een goed en sociaal personeelsbeleid voert, maar ook dat je op alle fronten oog voor het milieu hebt. Wat dat laatste betreft zegt Peter Brouwers: “Waar ik binnen mijn bedrijf een bijdrage aan een schoner milieu kan leveren, doe ik dat ook. Wanneer buiten het gras dat nu nog groen is over tien jaar bruin is, wil ik absoluut niet op mijn geweten hebben dat ik daaraan heb meegewerkt.”
Aan de Limburgse ondernemersprijs is geen geldbedrag maar een kunstwerk (plastiek) verbonden. De toekenning van de natuur- en milieuprijs van de gemeente Roermond leverde Peter Brouwers tweeduizend euro op. Dat bedrag heeft hij inmiddels verdeeld onder vijf scholen in het stadsdeel Leeuwen/Maasniel waar zijn bedrijf is gevestigd. Op wens van de gulle gever hebben de scholen hun gift gebruikt voor de aanschaf van milieu-leskisten.