De onderhandelingen tussen het bedrijfsleven, vakbonden en ngo’s over een nieuwe sectorale overeenkomst voor verantwoorde toeleveringsketens in de kleding- en textielsector zijn beëindigd. Partijen konden het niet eens worden over de scope van de mogelijke overeenkomst.

Na het beëindigen van het huidige onderhandelingsproces zullen de partijen toekomstige partnerschappen en bilaterale samenwerkingen blijven onderzoeken met een focus op impact in de toeleveringsketen.

Sinds eind 2021 faciliteerde de SER de onderhandelingen om tot een sectorale overeenkomst te komen. Partijen die bij het proces betrokken waren, zijn brancheorganisaties INretail en Modint, vakbonden CNV en FNV en ngo’s Solidaridad en UNICEF.