Aarde zoekt leden. Met deze slogan wil Omroep Groen een plek veroveren in het publieke omroepbestel. Vandaag start de campagne om vóór 31 december aanstaande 50.000 leden voor Omroep Groen te werven. 

Het water stijgt, de temperatuur loopt op en de planeet raakt uitgeput. Als er iets is wat de aarde nu nodig heeft, is het aandacht. En hoe meer aandacht de aarde krijgt, hoe meer we om haar gaan geven. Daarom heeft Omroep Groen de ambitie om in de volgende concessieperiode (1 januari 2022) toe te treden tot de publieke omroep. Omroep Groen heeft als missie om een structurele, maatschappij-brede verandering teweeg te brengen, door meer aandacht te vestigen op de aarde, het klimaat en duurzaamheid.

De toekomst gaat iedereen aan. Je hoeft niet links of rechts, jong of oud te zijn om belang te hechten aan schone lucht of droge voeten. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Iedereen krijgt te maken met de ongekende opgave om de aarde te repareren. Omroep Groen is er voor al die mensen: voor alle Nederlanders. 

De oprichters van Omroep Groen: ‘Wat we nu nodig hebben, is een nieuw verhaal. Een verhaal in de vorm van tv, radio, podcast, streaming, social media en online content waarin we de aarde de hoofdrol geven.  Wij zijn de eerste generatie die de directe gevolgen van klimaatverandering meemaakt, maar ook de laatste die er iets aan kan doen. Klimaatverandering is geen milieuprobleem: het is hét vraagstuk van onze tijd en vereist een nieuwe manier van denken. Een manier van denken die nog niet vertegenwoordigd is in ons publieke bestel. Omroep Groen gaat dat veranderen.’

Team Omroep Groen bestaat uit: Taco Zimmerman, Carolijn Borgdorff, Charlotte Pas, Liz Kruisheer, Naomi Kanapathypillai, Roos Wolthers, Jan Terlouw, Ayuk Bakia, Maurits Groen, Niek Roozen, Thekla Reuten en vele anderen.

Bio’s oprichters

Taco Zimmerman studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1997 was hij actief in Hilversum en producent van tv-programma’s, in eerste instantie met Palazzina Productions en later met Tuvalu Media. In 2017 heeft Zimmerman zijn bedrijf aan het Franse TF1 verkocht en daarbij zijn managementtaken overgedragen. Hij trad vervolgens toe tot de groepsdirectie. In de loop van 2021 zal hij ook zijn laatste aandelen overdragen, terugtreden uit de board en zijn werkzaamheden voor de groep afronden.

Carolijn Borgdorff deed School voor de Journalistiek in Utrecht. Zij is per 1 januari 2016 directeur en producent van Moondocs, producent van (maatschappelijke) documentaires, series en transmedia. Daarvoor was zij als producent verantwoordelijk voor de documentaire afdeling IDTV Docs en werkzaam als regisseur en programma-ontwikkelaar.