De Verenigde Naties hebben 22 mei als Internationale Dag voor de Biodiversiteit uitgeroepen om aandacht te geven aan de waarde van de rijkdom van het leven op aarde. Dit is erg goed, want ondernemers en hun medewerkers zien steeds vaker het belang van een groene werkomgeving, maar zien ook drempels door de financierings- en onderhoudskosten. Vanuit Werklandschappen van de Toekomst is geld beschikbaar om groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen te maken.

Gevarieerd voedselaanbod is belangrijk

De meeste openbare ruimtes en directe omgeving rondom bedrijfspanden zijn erg versteend. Als er al groen is dan is het vaak strak en eentonig gras. Om gezond te kunnen leven is afwisseling in voedsel cruciaal. Daarom is gras onvoldoende en is een variatie aan inheemse planten en bloemen nodig om in de bedrijfsomgeving en publieke ruimte een verscheidenheid aan insecten, zoals vlinders, hommels en zweefvliegen aan te trekken.

Kostenbesparing door investeren in groen

Een biodiverse omgeving is een gezonde en klimaatbestendige omgeving. Groen bespaart ook kosten. Er ontstaat minder waterschade doordat planten meer water bergen dan een versteende omgeving of een gazon.

Bomen zorgen voor natuurlijke koeling waardoor er op airco’s te besparen is. Groen zorgt voor een verbeterde uitstraling waardoor de vastgoedwaarde toeneemt. Zo zijn er nog veel meer redenen waarom het voor gemeentes en ondernemers loont om te investeren in een groen bedrijfsterrein.

Financiële ondersteuning mogelijk

In oktober 2022 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken 26 miljoen euro toegekend aan Werklandschappen van de Toekomst. Gemeentes, ondernemers en bedrijven kunnen zich aanmelden voor deze beweging. Dit bedrag dekt aanleg- en onderhoudskosten. Door de handen ineen te slaan verandert de eentonige en versteende publieke ruimte en omgeving rondom bedrijfspanden in een groene, levendige omgeving. Zo’n bloeiende omgeving is boeiend voor zowel mens als dier.

Esther de Groot, adviseur duurzaam ondernemen bij Stichting Stimular