‘Hoe kunnen we duurzaamheid bevorderen en tegelijk de marktwerking handhaven? En hoe kan de overheid het best innovatie ondersteunen, zodat we onze productiviteitsgroei op een hoger niveau brengen?’ Dat zijn de vragen waar Olaf Sleijpen, directeur De Nederlandsche Bank (DNB), zich over boog bij zijn opening van de vierde dag van de Nederlandse Economenweek (19 november 2020).

“DNB ziet de klimaattransitie als één van de belangrijkste uitdagingen voor de economie. Het is dan ook belangrijk dat regels omtrent concurrentie niet onnodig ten koste gaan van noodzakelijke klimaatinvesteringen. Toch dreigt dat wel soms te gebeuren. Laat ik een voorbeeld noemen. Er zijn indicaties dat klimaatinvesteringen geremd worden door EU-regelgeving omtrent staatssteun. Europese staatssteunregels hebben we nodig voor het behoud van een gelijk speelveld, zodat landen geen oneigenlijk concurrentievoordeel behalen door bedrijven te subsidiëren. Dit kan echter ten koste gaan van mogelijkheden voor overheden om verduurzaming te stimuleren. Zo wil Nederland de industrie vanaf volgend jaar verplichten CO2-heffingen af te dragen. Een gerichte terugsluis van een deel van deze heffingen in de vorm van duurzaamheidssubsidies bleek echter moeilijk uitvoerbaar door Europese staatssteunregels.”

Download de volledige speech (pdf)