Op vrijdag 4 oktober opent de Duurzaamheidsfabriek op Leerpark Dordrecht officieel haar deuren. Het is in Europa het eerste gebouw dat duurzaamheidsonderwijs samen met het bedrijfsleven op een uiterst vernieuwende manier inricht. Het gebouw is met ingang van het schooljaar 2013/2014 volledig in gebruik en voorziet in het leren en werken aan de duurzame technologie van de 21ste eeuw. Bedrijven als Siemens, Krohne, HVC, Verkerk Groep, Sublean, Valk-Welding en IWZH nemen met een deel van hun activiteiten hun intrek in de fabriek. Zij zullen onderwijs in de praktijk geven aan de nieuwe generatie technici. Architect Thomas Rau maakte het ontwerp, maar de inrichting van de fabriek kwam in samenspraak met het participerende bedrijfsleven en onderwijs tot stand.  

“Het onderwijs van de 21e eeuw gaat over innovatie, creativiteit, technologie, duurzaamheid en omgevingsbewustzijn”, zegt Peter Vrancken, voorzitter van het college van bestuur van het Da Vinci College. “Onze studenten zullen banen krijgen die nu nog niet bestaan en gebruik maken van technologie die nog niet is uitgevonden.  Daarom brengen wij bedrijfsleven, overheid en onderwijs samen in een omgeving die werknemers van de toekomst voortbrengt.  Inspiratie, innovatie, duurzaamheid en vakmanschap dragen bij aan de ontwikkeling van de regio tot een sterke, hightech, CO2 neutrale economie.”

Een leven lang leren
In de Duurzaamheidsfabriek krijgt een leven lang leren inhoud: van onderwijs in jonge jaren  tot bij-, na- en omscholing gedurende de gehele loopbaan. De Duurzaamheidsfabriek versterkt daarmee de concurrentiepositie van het regionaal bedrijfsleven en helpt het bedrijfsleven te blijven innoveren. Het profiel  van de  Duurzaamheidsfabriek is gericht op duurzame technologie met als focus de Maritieme Technologie en Energietransitie (aansluitend op de innovatieagenda van de Topsectoren Water en Energie). De grote dichtheid van technologisch hoogwaardige maakindustrie in combinatie met de Duurzaamheidsfabriek leidt tot allerlei crossovers tussen sectoren als Maritiem, Energie en Bio-Based en vormt een uitstekende voedingsbodem voor pioniers, startende ondernemingen en innovaties.

Circulaire economie 
De fabriek heeft een aparte verdieping voor kennisdeling en ontmoeting, die geheel is ingericht volgens de principes van de circulaire economie. De inrichting is niet aangeschaft, maar er is voor  tien jaar letterlijk gebruik gekocht: zoals bijvoorbeeld lichturen bij Philips, zituren bij Steelcase en loopuren bij Desso. Tevens is op deze verdieping het fablab van Leonardo Experience gevestigd (leer- en ontwikkelcentrum met 3D printing, innovatieprogramma’s en promotieactiviteiten van techniek).