Professor Robert Lensink van Rijksuniversiteit Groningen (RUG)  heeft een NWO subsidie ontvangen van 2 miljoen euro voor zijn onderzoeksproject “Improving food and nutrition security by enhancing women’s empowerment”. Dit project levert nieuwe inzichten op in verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s), die opgezet zijn door de Verenigde Naties. Lensinks onderzoek richt zich op Bangladesh en Ethiopië.

De empowerment van vrouwen heeft invloed op de voedselzekerheid van huishoudens, de diversiteit van voeding en ook op de Body Mass Index (BMI) van vrouwen zelf. Maar de empowerment van vrouwen heeft veel kanten en niet al deze kanten dragen bij aan betere voeding. Binnen dit project analyseren onderzoekers de manieren waarop de empowerment van vrouwen voedselzekerheid kan beïnvloeden en bijdraagt aan het bereiken van SDG 2: geen honger.

Deze studie is innovatief omdat er een nieuw kader wordt geboden voor onderzoek naar de relatie tussen de empowerment van vrouwen en voedsel- en voedingszekerheid. Daarnaast is dit ook de eerste studie waarin een combinatie van conventionele economische interventies wordt getoetst aan nieuw ontwikkelde modules die gericht zijn op zowel psychologische belemmeringen als op gendernormen.

Lensink: “Ik kijk er naar uit om samen te werken met de andere partners in dit project ut Bangladesh, Ethiopië, Duitsland (Passau) en van RUG/UMCG om de voedselzekerheid en de empowerment van vrouwen te verbeteren in ontwikkelingslanden in dit multi-disciplinaire project.”

Samen met twee andere projecten die een NWO subsidie hebben ontvangen, gaat Lensink samenwerken met het al eerdere gehonoreerde ‘Knowledge Brokering and Synthesis’ project. Dit programma-doorsnijdende project heeft als doel de opgedane inzichten uit de drie projecten te synthetiseren en te delen met een breed publiek van beleidsmakers, ontwikkelingswerkers, academici en andere relevante belanghebbenden.