ESG-criteria worden niet langer beschouwd als een “nice-to-have” in beloningsstructuren, maar zullen naar verwachting een primair onderdeel gaan vormen van de bedrijfsstrategie. Bedrijven moeten daarbij echter balanceren tussen het aanpakken van ESG en het maximaliseren van aandeel­houdersrendement en waardecreatie op lange termijn, waarbij ondertussen  “greenwashing” wordt vermeden. Om deze trend te begrijpen, heeft  Insightia, een merk van Diligent, onderzocht hoe bedrijven in Europa ESG-KPI’s in hun beloningsstructuur van 2008 tot 2022 hebben opgenomen.

Het percentage Europese bedrijven dat ESG-criteria toepast in beloningsplannen voor leiding­gevenden is gestegen van 7% in 2008 tot 44% in 2021. Het ligt in de lijn der verwachting dat in 2022 48% van de bedrijven ESG-KPI’s zal implementeren. Het percentage Europese bedrijven dat sociale meetpunten opneemt in beloningsplannen is gemiddeld 32%, terwijl 31% milieu gerelateerde cijfers en 17% governance gerelateerde gegevens heeft opgenomen in hun beloningsplannen.

Frankrijk leidt, Duitsland loopt achter

Ongeveer 82% van de in Frankrijk onderzochte bedrijven heeft ten minste één ESG-gerelateerd meetpunt in de beloningsplannen opgenomen, volgens hun registratie in 2021. In 2022 zal dit percentage naar verwachting stijgen tot 88%.

In schril contrast daarmee staan de in Duitsland onderzochte bedrijven; slechts 22% heeft ESG-gerela­teerde meetpunten in hun beloningsplannen opgenomen. In het Verenigd Koninkrijk is dat percentage 53, wat naar verwachting in 2022 zal zijn toegenomen tot 60%.

Nederlandse AEX-bedrijven zijn Europees koploper als het gaat om de implementatie van governance-gerelateerde KPI’s: 43% van de ondervraagde bedrijven in 2021 heeft dergelijke maatstaven in hun beloningsplannen.

Korte versus langere termijn

Uit de analyse blijkt dat ESG-KPI’s, in vergelijking met lange termijn incentives, vaker deel uitmaken van korte termijn bonuscomponenten. Meer dan 40% van de geanalyseerde bedrijven beschikte in 2021 over ESG-maatstaven in de korte termijn incentiveplannen, dit percentage zal naar verwachting in 2022 groeien naar 47%. Slechts 17% van de ondervraagde bedrijven, had ESG-gegevens geïmplementeerd in hun lange termijn bonusplannen. Naar verwachting zal dat percentage dit jaar groeien naar 19%.

Hajo Jansen, Regional Vice-President West-Europa, Diligent, zegt: “Besturen doen er verstandig aan de markt te volgen en te begrijpen dat hun ESG-KPI’s mogelijk moeten evolueren om de ontwikkelingen bij te houden. Deze KPI’s zullen niet alleen gedefinieerd moeten worden, maar ook continu en eenduidig gemeten moeten worden over alle entiteiten heen. Bedrijven die de eerste stap nog moeten zetten, moeten er alles aan doen om de basis te leggen voor het opnemen van ESG in hun beloningsplannen. Er wordt gewerkt aan Europese wetgeving om dit in de nabije toekomst aan alle grotere bedrijven op te leggen, dus de behoefte wordt steeds groter.”