Terwijl afgevaardigden uit bijna 200 landen, beleidsmakers en bedrijfsleiders zich voorbereiden om bijeen te komen in Dubai voor de COP28 conferentie over klimaatverandering, onthult de meest recente MSCI Net-Zero Tracker dat het tempo van decarbonisatie door wereldwijde beursgenoteerde bedrijven dit decennium naar verwachting zal vertragen, terwijl dat van hun ’thuislanden’ zal versnellen. Het vertragende decarbonisatietempo van bedrijven suggereert dat verdere resultaten in de aanloop naar de deadline van de 1,5 °C doelstelling moeilijker te behalen zullen zijn.

Beursgenoteerde bedrijven in negen van de G20-landen die in het rapport zijn onderzocht, zullen langzamer koolstofarm worden tussen 2022 en 2030 dan in de vijf jaar direct na het sluiten van het Klimaatakkoord van Parijs. Op dit traject zullen beursgenoteerde bedrijven de uitstootlimiet in april 2026 overschrijden die de wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5°C zou houden. Dat is drie maanden eerder dan voorspeld in juli 2023. De helft van alle bedrijven (55%) ligt op koers om de opwarming onder de 2°C te houden en 22% is afgestemd op een temperatuurstijging van 1,5°C (een een stijging van 12 procentpunten ten opzichte van twee jaar geleden).

Overheidsbedrijven zullen dit jaar naar verwachting 11% meer directe (Scope 1) broeikasgasemissies uitstoten dan in 2022. Dit zou dit decennium met 43% moeten dalen om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. te beperken tot 1,5°C.

De stijging komt ondanks zinvolle stappen van de beursgenoteerde sector om koolstofarm te worden. De sector heeft de aan de uitstoot gerelateerde opwarming in twee jaar tijd met een halve graad zien dalen, van een verwachte 3°C in oktober 2021 naar 2,5°C (gebaseerd op de ‘Implied Temperature Rise’ metrices van MSCI). Daarnaast heeft meer dan een derde (34%) een klimaatdoelstelling om netto nul te bereiken, een stijging van 50% ten opzichte van twee jaar eerder.

Linda-Eling Lee, oprichtingsdirecteur en hoofd van het MSCI Sustainability Institute, licht toe: Ondanks de vooruitgang heeft de wereld de naald niet genoeg verplaatst om op koers te liggen naar 1,5°C. Na een sterke start, zal de vooruitgang van beursgenoteerde bedrijven in de rest van het decennium vertragen nu het laaghangende fruit is geplukt. Dit maakt het noodzakelijk om ons te richten op beleidsinnovatie en technologische vooruitgang om de kosten van koolstofarme energie te beperken. “Klimaatverandering en duurzaamheid zijn echter een zaak van iedereen. De risico’s voor de samenleving, de wereldeconomie economie en onze planeet vereisen dringende actie van de onlosmakelijk verbonden private en publieke sectoren, vooral als de ambitie en effectiviteit van toezeggingen wereldwijd uiteenlopen en bestaande maatregelen tekortschieten.”