NL Greenlabel en BAM Wonen gaan nauwer samenwerken om de duurzame ambities van BAM Wonen op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid meetbaar te maken. Hiervoor ondertekenen Lodewijk Hoekstra, founder NL Greenlabel en Dinant te Brinke, directievoorzitter BAM Wonen, een partnercertificaat op 15 juni 2022 tijdens PROVADA.

Lodewijk Hoekstra: ‘NL Greenlabel wil een wereld waar mens en natuur in balans zijn. We willen het onafhankelijke label zijn om duurzaamheid in de leefomgeving meetbaar te maken. Onze missie is om in 2030 de hoeveelheid groen in de leefomgeving te verdubbelen. Door de samenwerking met BAM Wonen kunnen we hier gericht aan werken. We zijn dan ook trots BAM Wonen als partner in het netwerk te verwelkomen.’
Dinant te Brinke: ‘Als BAM Wonen hebben we grote ambities op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid. Door nog nauwer samen te werken met NL Greenlabel willen we deze ambities echt meetbaar en toetsbaar maken. Ik hoop dat we hiermee ook toewerken naar een standaard meetlat in de bouwwereld die sectorbreed omarmd wordt omdat vele andere woningbouwers hier ook actief mee bezig zijn.’

Gezamenlijke ambities

NL Greenlabel helpt bedrijven, overheden en consumenten om duurzame ambities meetbaar te maken en daadwerkelijk te komen tot een aantoonbaar gezonde woon-, werk- en leefomgeving, waarbij het groen/de natuur en de mens centraal staan. BAM Wonen streeft naar duurzame nieuwbouw met oog voor natuur en mens in en om de woning. Eerder pleitten beide partijen gezamenlijk al voor een ‘natuurstandaard’ voor nieuwbouw in het manifest ‘Bouwen voor Natuur’.