Vandersanden heeft, voor de kleiklinkers die de baksteenfabrikant produceert, de hoogst mogelijke score van NL Greenlabel gekregen, het NL Productlabel A. Bouwer en ontwikkelaar Heijmans heeft de gelabelde kleiklinkers omarmd voor het prestigieuze nieuwbouwproject Maanwijk in Leusden, Nederland. Voor dit project is het NL Gebiedslabel A behaald op de ontwerpfase. Een vernieuwende kijk op de realisatie van een bouw- en openbare ruimte project. 

NL Greenlabel heeft het NL Productlabel A, het hoogst haalbare duurzaamheidslabel op productniveau, toegekend aan de kleiklinkers van baksteenfabrikant Vandersanden. De onafhankelijke expert van NL Greenlabel beoordeelt onder andere de ecologische voetafdruk van producten. Bij de beoordeling van de duurzaamheid van producten evalueert de NL Greenlabel expert alle relevante duurzaamheidselementen die aan bod komen tijdens de productiefase, de gebruiksfase en het circulaire leven. Bij het toekennen van het label wordt dus gekeken naar de volledige levenscyclus, wat de mate van duurzaamheid transparanter maakt.

Vandersanden zet dan ook sterk in op duurzaamheid en blijft hieromtrent innoveren. Wim BeeftinkBranche specialist bij Vandersanden”Het is onze ambitie om de meest duurzame en innovatieve baksteenfabrikant te worden. Dit door een duurzame impact te hebben op het milieu, de (bouw)sector, onze eigen medewerkers en de gemeenschap. Geen woorden, maar daden is hieromtrent een belangrijke filosofie voor ons. Wij zijn erg verheugd over dit duurzaamheidslabel, een mooie bekroning van onze geleverde inspanningen en een drijfveer voor onze verdere duurzaamheidsinitiatieven. Het bewijst maar weer dat onze kleiklinkers een lage milieu-impact hebben en een ongekende levensduur en mate van hergebruik.“

Steven Kamerling, Procesmanager duurzame gebiedsontwikkeling bij NL Greenlabel: “Deze uitkomst maakt duidelijk dat Vandersanden aandacht heeft voor zaken als circulariteit, biodiversiteit en duurzame energie. Daarnaast helpen wij hen om hun ambitie om te zetten naar concreet meetbare doelstellingen. Net als wat wij doen met ons NL Gebiedslabel voor gebiedsontwikkelingen. Zo maken we integrale duurzaamheid in de leefomgeving meetbaar en brengen we de markt in beweging. Dat is nodig in de strijd tegen milieuvervuiling en klimaatverandering.” 

Project Maanwijk: een duurzame samenwerking tussen Vandersanden, NL Greenlabel en Heijmans

Als organisatie gelooft NL Greenlabel er sterk in dat samenwerking de sleutel is voor organisaties om hun ambities te realiseren en verder te bouwen aan een biodiverse, groene en klimaatadaptieve leefomgeving. NL Greenlabel heeft een breed partnernetwerk van organisaties die zich actief inzetten om onze leefomgeving groener, gezonder en klimaatadaptiever te maken. Vandersanden gelooft ook sterk in samenwerking en onderneemt voor volgende generaties. Het NL productlabel A voor de kleiklinkers is een vruchtbaar resultaat.

Heijmans wil alle gebiedsontwikkelingen waar zij bij betrokken zijn, realiseren volgens de uitgangspunten van het NL Gebiedslabel. Dat wil zeggen het verankeren van duurzaamheid in het complete proces, zo ook in Maanwijk. De ontwikkelaar ontving voor de ontwerpfase van het project Maanwijk het NL Gebiedslabel A en werkt binnen deze methodiek graag met producten die aantoonbaar meetbaar en bewezen duurzaam zijn. Dat bracht Heijmans bij de kleiklinkers van Vandersanden.

Samen willen de drie partijen van project Maanwijk een ‘groene, gezonde en innovatieve’ wijk maken. Heijmans, NL Greenlabel en Vandersanden kijken daarvoor op een nieuwe, verantwoorde manier naar de openbare ruimte, waarin mens en natuur, mens en technologie, en mensen onderling met elkaar verbonden zijnZo houdt het project rekening met de impact op het milieu, het energiegebruik, de bereikbaarheid en de financiële toegankelijkheid. Ook wordt rekening gehouden met sociale cohesie, een gezonde bodem en de gezondheid van inwoners, omwonenden en medewerkers. De buitenruimte kent daarom onder meer gemeenschappelijke tuinen, een boomgaard en een pluktuin. Het project is geen enclave op zich, maar hoort bij Leusden-Zuid. Door de talloze initiatieven komen buurtbewoners regelmatig met elkaar in contact, en leren ze elkaar kennen.

Gebiedsontwikkeling en materialen van de toekomst

Voor de kleiklinkers in project Maanwijk is een unieke driekleurencombinatie ontwikkeld die de buitenruimte blijvend rood-bruin kleurt en de basis legt voor een aangenaam buitenleven. De stenen worden trouwens gemaakt van lokale rivierklei. Door deze hernieuwbare grondstof uit de uiterwaarden te winnen neemt de rivierveiligheid toe, en ontstaat er nieuwe natuur en biodiversiteit. Ook het productieproces van de stenen verloopt met een zo laag mogelijk energieverbruik en minimale emissies. De kleiklinkers hebben een bewezen levensduur van gemiddeld 135 jaar, deze kan zelfs oplopen tot 180 jaar. Het hergebruikpercentage is na onderzoek vastgesteld op bijna 90%, waardoor ze met recht circulair genoemd mogen worden.

Maanwijk is echter meer dan stenen alleen. In plaats van een reguliere woningbouwontwikkeling heeft Heijmans in samenwerking met NL Greenlabel een vooruitstrevende ontwikkeling in Leusden opgezet. Heijmans heeft aan de hand van het NL Gebiedslabel samen met de ontwerpers gekozen voor een duurzaam ontwerp, waarbij breder is gekeken naar de opgave. Dat resulteert in een toekomstbestendige omgeving waarin gezondheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en eigenaarschap belangrijke onderwerpen zijn, evenals het toepassen van aantoonbare duurzame materialen. Het toepassen van de gelabelde kleiklinkers van Vandersanden past binnen het concreet maken van de duurzaamheidsambitie.

Joost Ruiterkamp, projectontwikkelaar bij Heijmans“In Maanwijk staan 4 thema’s centraal: verbinding met elkaar, verbinding met technologie, verbinding met de natuur, en nu en in de toekomst. Deze thema’s vertalen zich binnen de gebiedsontwikkeling van 120 woningen in een zo gezond mogelijke leefomgeving. Zo is er bijvoorbeeld veel mogelijkheid gecreëerd om elkaar te ontmoeten in de kleinschalige hofjes, de open architectuur, de parkzone en de buurtschuur. Daarnaast is er aan de fauna en flora gedacht door het toepassen van gebiedseigen beplanting, vogel- en nestelgelegenheid en ecowalls. Dit alles is ondersteund door de nieuwste technieken voor energie(opwekking) en monitoring, zowel binnen als buiten de woningen. Zo houdt Maanwijk rekening met actuele woonwensen en maatschappelijke uitdagingen.”

Kijk voor meer informatie op www.vandersanden.com/maanwijk