Vijf bekende spelers binnen de textielservice kondigen de oprichting van Cibutex (Circular Business Textiles) aan. Deze nieuwe coöperatie zet zich in voor het recyclen en terugwinnen van vezels uit afgedankt textiel. Cibutex wil door middel van samenwerking in de hele sector bijdragen aan een circulaire textielketen.

De textielservice is al langere tijd bezig met het implementeren van belangrijke Circulaire Economie-oplossingen: verhuur, verzorging, reparatie en hergebruik van textiel voor professioneel gebruik. “Als industrie zijn we in de positie om ons nog meer te verdiepen in de wereld van de circulaire economie. Elk linnenverhuurbedrijf beschikt  over veel dezelfde producten, die telkens hetzelfde proces doorlopen: het textiel wordt gewassen, gesorteerd en na de gebruiksperiode weer opgehaald. Na vele wasbeurten wordt het textiel afgekeurd. Wij zien met dit afgekeurde textiel een unieke kans om het idee van een gesloten textielketen eindelijk in de praktijk te brengen. Het gebruikte textiel dat aan het einde van de levensduur is gekomen kan op industriële schaal worden gerecycleerd en de vezelgrondstoffen kunnen worden teruggewonnen waarna er weer nieuw textiel van gemaakt wordt. Wij willen dit potentieel ten volle benutten door de oprichting van Cibutex, een coöperatie voor alle textieldienstverleners in Europa”, zegt Cibutex-directeur Jan Lamme, die de achtergrond van het unieke project toelicht.

Concurrentieoverstijgend doel

De oprichters van Cibutex zijn vier bekende, concurrerende textielservicebedrijven en één toeleveringspartner: Blycolin Textile Services (Zaltbommel, NL), Dibella (Aalten), Edelweiss Groep (Den Haag/Leiden), Lamme Textile Management (Amsterdam, NL) en Nedlin (Elsloo, NL). De bedrijven hebben doelbewust hun krachten gebundeld om verduurzaming van textiel en kleding door middel van gesloten materiaalkringlopen in de hele sector door te voeren. “In ons B2B-gebruikte textiel liggen belangrijke hulpbronnen verstopt. We willen deze terugwinnen in samenwerking met relevante recyclingbedrijven en zo de recycling van textiel, zoals geëist door de EU-Commissie, te bevorderen. Wij hebben onze krachten gebundeld om zo voldoende kritische massa bij elkaar te brengen om uiteindelijk ook de definitieve bestemming van ons afkeur linnen te kunnen bepalen, met als doel textiles to textiles “, zegt mede-oprichter Luuk de Win (Nedlin).

Duurzame eco-balans

“Door de grondstoffen van ons gebruikt textiel te recyclen, dragen wij bij aan de vermindering van de sociale, milieu- en klimaateffecten van de textielindustrie die verband houdt met de teelt en de productie, en dit leidt tot een lange termijn verbetering van de ecologische voetafdruk van onze industrie,” voegt mede-oprichter Marc van Boekholt (Blycolin) eraan toe.

Het verhogen van de waarde

Om de laatste transformatiestap van het circulaire economische model “textielservice” tot een succes te brengen, kan elk Europees textielservicebedrijf lid worden van Cibutex. De coöperatie zorgt voor de inzameling, het vervoer naar de recyclagepartners en de vergoeding voor het oude textiel, dat nu nog beperkt is tot bedlinnen, tafellinnen en badgoed. De groep wil in de toekomst echter ook oplossingen voor ander textiel ontwikkelen. Zo staat de recycling van werkkleding ook op de agenda. De oprichters van Cibutex zijn het erover eens dat ook dit een schat aan hulpbronnen is die moet worden aangepakt.

Over Cibutex

CIBUTEX is een in Nederland gevestigde coöperatie die in maart 2022 is opgericht op initiatief van Blycolin Textiel Services, Dibella, Edelweiss Groep, Lamme Textile Management en Nedlin. Het initiatief, waarbij textielservicebedrijven uit heel Europa zich kunnen aansluiten, staat voor “circular business textile” en pleit voor meer duurzaamheid in de textielbevoorradingsketens. Door samen te werken worden krachten en kennis gebundeld en gebruikt om toekomstgerichte oplossingen voor de industrie te bevorderen.