De minister van Economische Zaken investeert € 53,55 miljoen in een uitbreiding van de tenderregeling voor de Topsector Energie. Dat staat in de vandaag in de Staatscourant gepubliceerde subsidieregeling voor energieprojecten binnen de Topsector Energie.

13 nieuwe tenders

De subsidieregeling vloeit voort uit het bedrijvenbeleid voor de Topsector Energie. De regeling bestaat uit 12 nieuwe tenders voor bio-energie, zonne-energie, energiebesparing in de gebouwde omgeving, gas, of een combinatie van deze thema’s. Er is ook een tender voor STEM, het sociale innovatieprogramma van de Topsector Energie.  

Aangepaste regeling smart grids en wind op zee

Naast de 13 nieuwe tenders is er een aanpassing en nieuwe openstelling van de al bestaande subsidieregeling voor smart grids. Ook is  de bestaande subsidieregeling voor wind op zee licht gewijzigd. In totaal staan er nu dus 15 tenders open voor de Topsector Energie.  

Beoordeling projecten op kwaliteit

Eén van de voorwaarden voor een subsidieaanvraag is dat de aanvrager een in Nederland gevestigde deelnemer is die werkt binnen een samenwerkingsverband. De samenstelling van een samenwerkingsverband, en ook de inhoud en doelstellingen van de programmalijnen, verschillen per tender. Projecten worden met rangschikkingscriteria beoordeeld op kwaliteit. Dit betekent dat wordt gekeken naar welke projecten het meest bijdragen aan de doelstellingen van het programma.

Subsidieplafonds en openstellingsperioden

Per type project is een subsidieplafond en een openstellingsperiode vastgesteld.