Op negen locaties in Nederland komt de komende jaren walstroom beschikbaar voor aangemeerde schepen. Via de Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is tot dusver 15 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de maritieme sector voor de realisatie van deze installaties. Eind dit jaar kunnen de eerste schepen al aan de stekker. Walstroom wordt op steeds meer plekken in Nederland beschikbaar en daardoor kunnen steeds meer schepen ‘aan de stekker’. Als de aangemeerde schepen hun generatoren kunnen uitzetten levert dat veel voordelen op.

“Een schip dat is aangesloten op walstroom stoot vrijwel geen CO2, stikstof en fijnstof uit, en produceert ook nog eens veel minder geluid. Dat is winst voor de omgeving, en de mensen die daar wonen of werken”, aldus minister Mark Harbers.

Wat is walstroom en wat levert het op?

Een schip dat aan de kade ligt, verbruikt energie. Denk bijvoorbeeld aan eventuele kranen op het dek, de verwarming of koeling van het schip en haar lading en apparatuur ten behoeve van de bemanning. Voor de opwekking van deze energie gebruiken schepen vaak generatoren die op fossiele brandstof draaien. Een duurzaam alternatief voor deze generatoren is walstroom. Het schip wordt dan aangesloten op een walstroominstallatie op de kade en kan zo de activiteiten aan boord voortzetten, maar dan schoner én stiller.

Het Rijk heeft tot dusver in twee tenders 15 miljoen euro aan subsidies toegekend. De maritieme sector zelf investeert nog eens 55 miljoen euro, waardoor er voor een totale investering van ongeveer 70 miljoen euro op negen verschillende plekken in ons land walstroominstallaties voor zeeschepen worden gerealiseerd. Daardoor kunnen roll-on-roll-off-schepen (schepen met een ‘rollende’ lading, zoals auto’s en vrachtauto’s) in Vlaardingen en offshore- en baggerschepen bij Vlissingen vanaf eind 2023 aan de walstroom en gaan cruiseschepen in Rotterdam vanaf half 2024 aan de stekker.

De geschatte CO2-reductie in Vlaardingen is circa 2.100 ton op jaarbasis. In Vlissingen verwacht Deme Group een CO2-uitstootreductie van 3.400 ton per jaar. Dat is vergelijkbaar met circa 960 huishoudens of 1.000 auto’s. De verwachte uitstootreductie van NOx (stikstofoxiden) in Vlissingen is 50 ton per jaar en dat is te vergelijken met de uitstoot van 42.000 auto’s.

Meer subsidiemogelijkheden voor realisatie walstroominstallaties

Walstroom speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de maritieme sector, maar vergt forse investeringen in de havens. Het Rijk blijft daarom ook in de komende jaren de realisatie van walstroominstallaties ondersteunen. Door middel van subsidies kunnen investeringsbeslissingen ten aanzien van walstroomaanbod worden vergemakkelijkt en versneld. Na de succesvolle eerste twee tenders, is op maandag 16 januari de derde tender geopend.

Foto: Port of Rotterdam