De ontwikkelingen binnen Wageningen University & Research (WUR) om verder te verduurzamen staan niet stil. Een volgende stap is dat WUR in januari overgegaan is op duurzame koffie, genaamd Circle of Beans koffie. Hiermee zet WUR een mooie stap in het proces richting circulaire koffie. Onderwerpen binnen circulaire processen zijn verminderen, hergebruiken en recyclen. Na het zetten van deze (duurzame) koffie is er geen afval maar wordt het koffiedroes omgezet naar een grondstof die steeds opnieuw wordt gebruikt.

Deze volgende stap in dit proces naar circulaire koffie is gezet door Facilitair Bedrijf WUR in samenwerking met leveranciers MAAS en Fair Company. Fair Company is de eigenaar van het merk Circle of Beans. WUR is de eerste klant van MAAS waar Circle of Beans koffie beschikbaar wordt gesteld.

Wat zijn de stappen in dit circulaire koffieproces?

Het koffiedroes, dat vrijkomt bij het bereiden van een kop koffie bij WUR, apart wordt ingezameld door leverancier MAAS en vervolgens wordt de koffiedroes opgehaald door Fair Company. Bij de koffiebranderij van Fair Company in Ede, wordt het koffiedroes in een reactor gestopt. In deze reactor wordt het koffiedroes door middel van speciaal gekweekte bacteriën omgezet in biogas. Vervolgens wordt dit biogas gebruikt om de groene bonen van de Circle of Beans koffie te branden. De gebrande en verpakte koffie wordt vervolgens weer verwerkt in de WUR (MAAS) koffiemachines zodat koffieliefhebbers kunnen genieten van een kop circulair geproduceerde koffie.

In deze video zijn de verschillende stappen in het proces in beeld gebracht:

Wat is er duurzaam aan deze koffie?

In het productieproces van Circle of Beans koffie worden geen fossiele brandstoffen gebruikt. Circle of Beans is de enige koffiebranderij in de wereld die zijn eigen gas produceert uit koffiedroes en dus niet aangesloten is op het gasnet. Zij gebruiken biogas als vervanging van aardgas. Daarnaast is de koffie Rainforest Alliance gecertificeerd. Rainforest Alliance als keurmerk staat garant voor aantoonbare en meetbare traceerbaarheid van de koffie. Zij richt zich op arbeidsomstandigheden van boeren en medewerkers, milieu en het behoud van de biologische diversiteit van de natuur in regenwoudgebieden. Rainforest Alliance heeft zo al bijna 4,4 miljoen hectare ontbossing weten tegen te gaan in risicovolle gebieden.

Ook wordt het koffieafval duurzaam gebruikt. Om 25kg koffie te kunnen branden (per batch/keer), is ongeveer 6 kg koffiedroes nodig. Tot slot let MAAS ook op de andere afvalstromen bij een koffiemachine. Zoals bijvoorbeeld het water dat vrijkomt bij het bereiden van koffie of thee. Voor iedere kop koffie, thee of water die wordt bereid uit één van de (MAAS)machines bij WUR, worden de kosten voor een liter schoon drinkwater gedoneerd aan ontwikkelingslanden via Made Blue. Made Blue realiseert schoon drinkwater in deze ontwikkelingslanden door het aanleggen van waterputten, filtersystemen en pijpleidingen waardoor schoon drinkwater uit de bergen naar lagergelegen dorpen kan stromen.

En….hoe is de smaak van deze koffie?

De gebruikte koffiebonen zijn niet anders van smaak dan voorheen. Alleen het verwerkingsproces is nu circulair geworden.