Bredere toepassing financieringsvormen
De criteria hebben in eerste instantie betrekking op zogeheten projectfinanciering. Het gaat dan om projecten waar deelnemende partijen een aparte onderneming voor oprichten die het project beheert en de financiering terugbetaalt uit de opbrengsten van het project. Dit is een gebruikelijke financieringsmethode voor grote bedrijven om uitbreidingen van hun business of infrastructuur in bestaande of nieuwe markten te realiseren. Onder EPIII komen hier echter ook andere vormen voor in aanmerking, zoals voorfinancieringen als overbruggingskrediet en projecten die vallen onder de reguliere bedrijfsfinanciering van grote bedrijven, meestal multinationals.

“De 79 banken die EPIII hanteren, kennen geen projectfinanciering toe wanneer niet aan deze criteria wordt voldaan. De betrokken banken houden zich aan deze criteria in plaats van alleen aan lokale wetgeving. Op die manier ontstaat er een gelijk speelveld, waarbij de duurzaamheidseisen bij financiering flink worden verscherpt”, zegt Leonie Schreve, die als hoofd duurzame kredietverstrekking bij ING de voorzittersrol van de Equator Principles Association namens de bank vervult.

Impact op reële economie groot door brede deelname banken
Door de deelname van 79 internationale banken is de impact van de nieuwe standaard groot: als één bank in het bankensyndicaat ten behoeve van een projectfinanciering de principes onderschreven heeft, zijn de principes leidend voor de transactie, ook voor de deelnemende banken die EP III niet hebben bekrachtigd.

“Doordat grote projectfinancieringsbanken EPIII onderschrijven, zij zijn over de hele wereld betrokken bij transacties, is de impact op de wereldwijde reële economie groot,” aldus Schreve. “Het wereldwijde bereik wordt nog verder onderstreept doordat kort voor de bekendmaking zich ook een Russische en een Indiase bank hebben aangesloten.”

Grote banken die de totstandkoming ondersteunen zijn onder meer Citi Bank, Mizuho Bank, HSBC, Credit Agricole, Unicredit, ING en een groot aantal Braziliaanse banken. In totaal 79 banken uit 32 landen.

Criteria aangescherpt en uitgebreid
De criteria van EP III zijn geactualiseerd op basis van de nieuwe richtlijnen van de Wereldbank, de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan en de veranderende manier waarop projecten gefinancierd worden.

Schreve: “De criteria zijn aangescherpt en tegelijkertijd consistenter en gemakkelijker te implementeren door klanten en de betrokken banken waardoor we de sociale en milieustandaarden van projecten aanzienlijk kunnen verhogen. Er wordt prominenter gekeken naar zaken als mensenrechten en klimaatverandering. Bovendien is in EPIII gekozen voor meer transparantie: banken geven aan hoe ze de criteria in hun organisatie implementeren, en op internet wordt gepubliceerd welke projecten volgens EPIII worden gefinancierd en door welke op Equator aangesloten banken.”