De Vrije Universiteit Brussel (VUB) lanceert een nieuwe leerstoel in samenwerking met Circulair Vlaanderen en de Vlaamse zeehavens, Haven Antwerpen-Brugge, North Sea Port en Haven Oostende. De komende twee jaar zal de Leerstoel Circulaire Havenmonitoring in Vlaanderen zich richten op het verder ontwikkelen van een monitoringsysteem over de socio-economische impact van de circulaire economie transitie in havens.

Prof. Dr. Elvira Haezendonck is aangesteld als leerstoelhouder, terwijl Dra Lynn Faut de taak van leerstoelcoördinator op zich neemt aan de VUB. De bevindingen zullen gepubliceerd worden in wetenschappelijke publicaties en op de Circular Ports website.

“Als Urban Engaged University engageren we ons om oplossingen te helpen vinden voor de vele duurzaamheidsuitdagingen waarmee onze planeet geconfronteerd wordt, zoals klimaatverandering, waterschaarste en luchtvervuiling. Met de Leerstoel Circulaire Havenmonitoring in Vlaanderen tonen we ons engagement om samen met onze partners innovatie te stimuleren en de overgang naar een circulaire economie in onze Vlaamse zeehavens te ondersteunen. De nauwe samenwerking met de industrie en bedrijven is van onschatbare waarde, omdat het de snelle verspreiding van kennis naar de werkvloer mogelijk maakt en leidt tot concrete, praktische toepassingen met een tastbare impact op de maatschappij en het milieu”, drukt Pieter Ballon, vice-rector fresearch aan de VUB, uit.

De drie Vlaamse zeehavens zijn nu al Europese koplopers op het vlak van circulariteit. Een wetenschappelijk bewezen monitoringsysteem zal hen toelaten om de impact van hun circulaire ambities en acties tastbaar te maken aan de hand van relevante indicatoren. Het monitoringsysteem houdt ook rekening met de huidige verplichtingen op het gebied van duurzaamheidsrapportage en strategische planning. De resultaten van de leerstoel zullen relevant zijn voor havens wereldwijd.

“Het creëren van een actieve bijdrage aan een meer circulaire haveneconomie is al lang een speerpunt in het beleid van Port of Antwerp-Bruges. Zoals blijkt uit de succesvolle ontwikkeling van het Next Gen District op het Antwerpse havenplatform. De ondersteuning van deze leerstoel ligt in het verlengde van deze ambitie. Bovendien ligt dit partnership in lijn met het samenwerkingsmodel dat we voorstaan om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.” Guy Janssens, VP Corporate Affairs Haven Antwerpen-Brugge.

“De volledige circulaire cluster die nu vorm heeft gekregen, draagt bij tot de aanpak van de klimaatproblematiek en past in het streven naar duurzaamheid en verantwoord ondernemerschap van Port Oostende. Deze samenwerking is essentieel voor de toekomst; bedrijven, overheden en kennis- & onderwijsinstellingen zullen samen betere resultaten boeken dan elk afzonderlijk.” Dirk Declerck, CEO Haven Oostende.

“Bij North Sea Port hebben we op dit moment toegang tot de grondstoffen van morgen en lopen we daarom voorop in de circulaire revolutie. We stimuleren de ontwikkeling van circulaire ketens in het havengebied, waarbij grondstoffen en producten continu worden hergebruikt. Daarnaast verbinden we alle betrokken spelers en ondersteunen we hen met onze kennis en ervaring. De samenwerking in het kader van deze leerstoel is enorm verrijkend en inspirerend. Zo helpen we bedrijven in en rond ons havengebied om hun ambitieuze klimaatdoelstellingen te behalen en de haven in 2050 klimaatneutraal te maken.” Daan Schalck, CEO North Sea Port

“Deze samenwerking met een unieke set partners zorgt voor belangrijke synergieën tussen praktijk, beleid, wetenschappelijke inzichten en onderzoek.” – Brigitte Mouligneau, Circulair Vlaanderen