De wereldwijd meest toegepaste norm voor milieumanagement, ISO 14001, is herzien. Belangrijke wijzigingen zorgen ervoor dat de norm aansluit bij de laatste inzichten in milieumanagement en duurzaam ondernemen. Door toepassing van de zogenoemde High Level Structure is de norm nu nog gemakkelijker te integreren met kwaliteitsmanagement. De Nederlandse vertaling is vanaf vandaag beschikbaar.

ISO 14001 helpt organisaties om systematisch invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid voor goed milieubeheer. Inmiddels zijn er zijn wereldwijd meer dan 300.000 certificaten uitgereikt op basis van deze norm.

De herziene norm speelt in op het belang voor organisaties om hun milieubeleid te baseren op een goed inzicht in zowel de interne als externe ontwikkelingen, maar ook in de eisen en verwachtingen van belanghebbenden. Toepassing van ISO 14001 biedt daarom een goede basis voor milieuzorg als onderdeel van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Andere belangrijke wijzigingen in de nieuwe versie zijn:

  • een grotere verantwoordelijkheid van het management voor de effectiviteit van milieumanagement
  • een betere afstemming tussen milieubeleid en de strategische richting van een organisatie
  • meer focus op (strategische) risico’s en kansen op milieugebied
  • de aanpak en betrouwbaarheid van interne en externe communicatie
  • aandacht voor milieuaspecten in de levenscyclus van een product of dienst, van winning van grondstoffen tot definitieve verwijdering

Strategisch karakter

Volgens waarnemend ISO secretaris-generaal Kevin McKinley biedt ISO 14001 ook een competitief voordeel. “Organisaties kunnen ISO 14001 gebruiken om zichzelf te onderscheiden van hun concurrenten en biedt in veel gevallen ook financiële voordelen, die organisaties helpt om hun prestatie te verbeteren.”

Dick Hortensius van NEN vertegenwoordigde Nederland in de werkgroep die de tekst van ISO 14001 heeft voorbereid. “Door toepassing van de nieuwe gemeenschappelijke kerneisen die gelden voor alle ISO-managementsystemen, kan ISO 14001 beter dan voorheen worden geïntegreerd met kwaliteits- of arbomanagement. Het strategische karakter van de norm is versterkt en tegelijkertijd is de directie verantwoordelijk voor het goed inbedden van milieumanagement in de normale bedrijfsprocessen.”