Wanneer er enkel nog duurzaam tropisch hout wordt toegepast in Nederland, dan wordt tot €300 miljoen bespaard aan schade aan klimaat en biodiversiteit door ontbossing (1). Dat blijkt uit de impacttool die vandaag door FSC® Nederland is gepresenteerd. Met deze impacttool krijgen bedrijven en overheden inzicht in de positieve impact van het gebruik van FSC-hout in projecten.

Impacttool

FSC Nederland heeft met ondersteuning van EY een impacttool ontwikkeld op basis van het eco-cost model, ontwikkeld bij de TU Delft. De tool is ontworpen voor bedrijven en opdrachtgevers zoals gemeenten en corporaties zodat zij kunnen berekenen en communiceren welk positief effect het gebruik van tropisch FSC-hout in projecten heeft op biodiversiteit en CO2. In de tool zijn 27 tropische houtsoorten opgenomen uit de regio’s Zuid Amerika, Afrika en Azië.

Voorbeelden op projectniveau

De tool kan ook worden ingezet voor berekeningen van de milieu-impact op projectniveau. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel de impact op natuurlijk kapitaal kan zijn in relatie tot de totale projectkosten.

Fietsbrug A28, Harderwijk

In het project fietsbrug A28 in Harderwijk is 147 m3 FSC Azobé toegepast, een tropische houtsoort uit Afrika. Door toepassing van niet-gecertificeerd hout in dit project zouden de extra (milieu-)kosten voor dit project kunnen stijgen met € 663.000,-. Die extra kosten zijn vermeden door gebruik van FSC-hout. De totale bouwkosten van het project bedroegen € 2,9 miljoen. In geval niet-gecertificeerd hout zou zijn toegepast dan stijgen die projectkosten, milieukosten meegerekend, tot meer dan € 3,5 miljoen.

Renovatieproject woningen

In het renovatie project Olympia van corporatie Ymere is er in 547 woningen 365 m3 FSC Mahonie hout toegepast. De maximale vermeden milieukosten dankzij toepassing van FSC-hout bedroegen €570.000,-.

Renovatie fietsbruggen

In gemeenten worden veel kleine fietsbruggen gerenoveerd. Bij de renovatie van een kleine fietsbrug wordt gemiddeld ongeveer 2,5 m3 FSC Azobé toegepast. De maximale vermeden milieukosten dankzij het FSC-houtgebruik voor een dergelijke fietsbrug bedragen € 11.000,-

Roel Nozeman, Sustainability Manager FSC Nederland: “Het is erg belangrijk dat het verschil in milieuschade tussen FSC-hout en niet-duurzaam hout zichtbaar wordt en nu ook in geld kan worden uitgedrukt. Niet-gecertificeerd hout is veel te goedkoop, de maatschappij draait nu op voor alle schade aan biodiversiteit en klimaat.”

Uitleg Impacttool tool 

De FSC impacttool berekent de maximale externe milieukosten die vermeden kunnen worden indien FSC-gecertificeerd hout wordt toegepast, ten opzichte van hout zonder certificering. Daarbij is gesteld dat de maximale milieukosten optreden bij volledige conversie van tropisch bos. Voor de berekening is het eco-costs model toegepast. Dit model gebruikt marginale preventiekosten voor de waardering. Deze preventiekosten zijn gemodelleerd als de extra kosten die de maatschappij zou moeten opbrengen om negatieve impacts te vermijden. De tool is gebaseerd op Life Cycle Assessment, dat wordt gezien als de leidende methode om de milieu-impact van producten te modelleren, berekenen en uit te drukken. Eco-costs zijn ontwikkeld als indicator van de milieu-impacts voor Life Cycle Assessment.

Omdat niet al het hout van niet-gecertificeerde afkomst in alle gevallen tot maximale milieuschade leidt moeten de berekende kosten gezien worden als een risico-inschatting. De FSC impacttool is een eerste stap naar volledige waardering van externe milieukosten van niet-gecertificeerd hout, waarmee uiteindelijk een volledig beeld van de gecreëerde externe waarde ontstaat die door FSC- certificering behaald wordt. De tool is te vinden op www.fsc.nl/impact

Foto: Wijma Kampen

(1) De berekening is gebaseerd op 80.000m3 niet duurzaam tropisch hout in 2015. Bron: Duurzaam geproduceerd hout op deNederlandse markt in 2015 (Probos, november 2016)