Zakendoen over de grens met respect voor mensenrechten. Om het bedrijven makkelijker te maken om daar concreet mee aan de slag te gaan, is gisteravond in Genève de gids ‘Doing business with respect for Human Rights’ gelanceerd. ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor veel bedrijven een dagelijks en belangrijk vraagstuk. Deze nieuwe gids geeft bedrijven een praktisch kompas hoe daar verdere stappen in te zetten’, stelt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

Global Compact Netwerk

De gids komt vijf jaar na de introductie van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. In de gids de nieuwste inzichten over het implementeren van mensenrechten in de dagelijkse praktijk van bedrijven. Het is het resultaat van een project dat Global Compact Netwerk Nederland, Oxfam en Shift de afgelopen jaren, met steun van het ministerie van Buitenlandse zaken, uitvoerden. Global Compact Network Netherlands is gelieerd aan VNO-NCW en gevestigd in de Malietoren.

Praktijkervaringen

Ook veel Nederlandse bedrijven hebben de afgelopen jaren actief meegedacht over de gids. Daarnaast werd samengewerkt met partners in Indonesië, Zuid-Afrika, Mexico en Turkije. Op de website businessrespecthumanrights.org zijn praktijkervaringen in Indonesië, Zuid-Afrika, Mexico en Turkije te vinden.

Download de guide in pdf