Een nieuw rapport en online tool maakt het mogelijk voor agrarische en voedingsbedrijven om klimaatdoelstellingen te zetten voor basisproducten in lijn met het Parijs Klimaatakkoord. Gefinancierd door de KR Foundation hebben de Universiteit van Aberdeen, Planbureau voor de Leefomgeving en Ecofys een nieuwe wetenschappelijke methodiek ontwikkeld om de klimaatdoelstellingen van basisproducten in de Agriculture, Forestry and Other Land-Use (AFOLU) sector te bepalen. Het eindrapport en de online tool bevat op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen richting 2050 voor vlees van koeien, varkens, kippen, zuivel, rijst, mais, tarwe, soja, palmolie en hout.

Omdat deze sector bijna een kwart van de globale broeikasgasemissies beslaat, is deze sector essentieel om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2°C te houden. De nieuwe methodiek is geïnspireerd op het Science Based Targets initiatief van CDP, UN Global Compact, World Resources Institue (WRI) en WWF en is gebaseerd op de Sectoral Decarbonization Approach die met ondersteuning van Ecofys voor dit initiatief is ontwikkeld.

Het nieuwe rapport en de tool bieden agrarische en voedingsbedrijven de mogelijkheid om klimaatdoelstellingen naar 2050 te bepalen gebaseerd op de reductie van emissie-intensiteit (emissies per ton basisproduct) van de basisproducten. In de tool kan de gebruiker een product en een regio selecteren. De tool geeft standaardwaarden voor emissie-intensiteit per basisproduct en regio en bepaalt een emissie-intensiteit in een streefjaar rekening houdend met de groeiverwachting van het bedrijf. Door deze emissie-intensiteit met de geplande productie te vermenigvuldigen, berekent de tool ook de absolute klimaatdoelstelling van het bedrijf.

>> Visit the tool