Voor het keuzevak zoekt NSM ondernemende studenten die een (soms
bescheiden) idee hebben en door de cursus juist de ‘boost’ krijgen met een eigen bedrijf aan de slag te gaan. De cursus wordt meer een ‘workshop’ dan een serie hoorcolleges. De lessen staan in het teken van een praktische vertaling naar de markt. Met verhalen van ondernemers, opdrachten en werkbezoeken bij bedrijven die zich op terrein van MVO hebben onderscheiden. En wellicht kom je als student dan ook wel op een slim idee als recycling van plastic via een nieuw procede. Of een draagbaar apparaat dat een scala aan broeikasgasemissies meet.

Natuurlijk wordt de cursus ingebed in theoretische inzichten en wetenschappelijke concepten over sociaal en ecologisch kapitaal.
Zonder heldere definities en duidelijke kernbegrippen kan je immers nooit de mentale bagage voor duurzaam ondernemen krijgen. En als HBO of WO student moet je het ook bewijzen: de afsluiting van de cursus wordt een door jouw georganiseerd ‘mini-symposium’ waarin je je idee of concept aan een breder publiek moet presenteren. Basaal bedrijfskundig inzicht en brede kennis van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is dan ook voorwaarde om deel te nemen.
Misschien wordt jouw droom wel een business-case die voeten in de aarde krijgt en waarom de markt zit te springen!

Wil je deze kans op de campus van de RU-NSM verzilveren? Wacht dan niet te lang: er is plaats voor maximaal twintig deelnemers. De cursus is GRATIS toegankelijk voor studenten van de NSM-RU en de Hogescholen HAN en ARTEZ. Van andere studenten wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Inschrijven kan je meteen na het lezen van dit bericht bij de Dienst Studentenzaken van de RU: B.Ligthart@dsz.ru.nl of info@ondernemerschap.ru.nl