De komst van de Europese duurzaamheidswetgeving CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zorgt voor uitdagingen bij de verslaglegging van grote bedrijven – en indirect van het mkb. Om de betrokken financiële professionals op weg te helpen, lanceert Flynth adviseurs en accountants de cursus CSRD. Een combinatie van diepgaande kennis en veel praktische handvatten. De eerste cursus start op 24 mei 2023. 

Vanaf 2025 moeten grote bedrijven hun niet-financiële (duurzaamheids)informatie rapporteren volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD wordt uitgewerkt in rapportagestandaarden: de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Uit de ESRS blijkt welke duurzame onderwerpen aan bod moeten komen en hoe de verslaglegging eruit moet zien. Grote bedrijven moeten niet alleen eigen informatie rapporteren, maar ook van alle partners waarmee ze samenwerken in de keten. Daarom zijn de richtlijnen ook relevant voor het mkb.

Bedrijven ondersteunen op onbekend terrein

Dr. Ferdy van Beest, directeur integrated reporting en duurzaamheid bij Flynth en associate professor op de Nyenrode Business Universiteit, ziet bedrijven worstelen met de naderende verplichtingen. ‘CSRD brengt forse uitdagingen met zich mee. Bedrijven moeten een systeem opzetten om te bepalen welke ESG-onderwerpen (milieu, maatschappij en governance) voor hen van belang zijn. Ze moeten processen inrichten om de relevante data en KPI’s te verzamelen. En die data vervolgens overzichtelijk rapporteren voor limited assurance.’

Flynth ondersteunt bedrijven bij de voorbereiding op de nieuwe regels, maar signaleert ook een groeiende behoefte bij ondernemers om eigen medewerkers op te leiden in duurzame verslaglegging. Daarom bundelt Flynth kennis en kunde in een praktische cursus CSRD. Van Beest: ‘Voor financiële professionals is dit onbekend, spannend terrein. Maar wij delen graag onze expertise en eigen ervaring om te laten zien hoe ze juist hier maatschappelijk relevant kunnen zijn.’

Theorie en praktische toepasbaarheid

De cursus brengt deelnemers in zes bijeenkomsten op de hoogte van de laatste CSRD-ontwikkelingen en de toepassing van ESRS. Dat betekent veel theorie, maar minstens zoveel praktijk, legt Van Beest uit. ‘We helpen deelnemers om de opgedane kennis direct te vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Zodat ze hun eigen bedrijfsprocessen in kunnen richten om duurzaamheidsinformatie te verzamelen, te meten en te rapporteren.’ Deelnemers nemen zo concrete handvatten mee om de kwaliteit en betrouwbaarheid van duurzaamheidsinformatie te waarborgen in hun organisatie.

Meer informatie of inschrijven

Flynth staat op verschillende manieren klaar voor bedrijven die volledig voorbereid én ingericht willen zijn op de nieuwe CSRD-wetgeving. Flynth is een sparringpartner en vraagbaak, biedt hulp bij het vormen van een duurzaamheidsbeleid, ondersteunt bij het inrichten van bedrijfsprocessen en biedt vanaf nu de cursus CSRD (ook beschikbaar als incompany cursus). Speciaal voor accountants, controllers en overige personen die te maken hebben met duurzaamheid of het rapporteren volgens de richtlijnen van de CSRD. Er staat een cursus gepland voor het voorjaar (24 mei t/m 28 juni 2023) en het najaar (20 september t/m 8 november 2023). PE-plichtigen ontvangen  na afloop van de cursus een bewijs van deelname.

Meer informatie