Bedrijven kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan het Kennisnetwerk en voor de eerste bijeenkomst op 23 mei 2006.

Het Kennisnetwerk Duurzame Productketens wil een inspirerend platform zijn voor ondernemers die zich richten op duurzame innovaties in hun product- of dienstenketen. Deze innovaties maken verdergaande milieuverbeteringen mogelijk en bieden ook economische kansen. Via het netwerk kunnen ondernemers voorbeelden en praktijkervaringen uitwisselen. Zodoende kunnen bedrijven elkaar inspireren en van elkaar leren.