De oprichters van modemerk New Optimist, Xander Slager en Nelleke Wegdam, werken aan een radicale systeemverandering van de kledingindustrie en kozen heel bewust voor de naam NO-Kledingfabriek. New Optimist laat hiermee een duidelijke visie zien op hoe mode wél gemaakt moet worden. Namelijk: sociaal, lokaal en circulair.

“Het is wel degelijk mogelijk is om een lokale productieketen op grotere schaal anders in te richten, binnen de grenzen van onze planeet en ethiek” aldus Slager.

Het nieuwe modetijdperk start in amsterdam

Met de NO-Kledingfabriek werkt New Optimist aan een toekomst voor de kledingindustrie bínnen de grenzen van de zogenaamde Donut-economie, een alternatief economisch model voor de 21ste eeuw. In de Donut economie, ontwikkeld door Kate Raworth, staat groei niet meer centraal maar is het doel om te opereren op basis van een sociaal fundament voor iedereen en het ecologisch ‘plafond’ van de aarde. Als we ons hier aan houden, leven we binnen de grenzen van de donut. Een modebedrijf voor de donut economie dus. Zo wordt de NO-kledingfabriek in een oude stadsschool, een leerzame en zinvolle werkplek. Voor iedereen. Want binnen het professionele team biedt New Optimist ruimte aan mensen die nog een beetje hulp en begeleiding nodig hebben. Alle kleding, van de stoffen tot de stiksels, die de nieuwe optimisten hier samen gaan maken is circulair.

Nieuwe optimisten

De NO-Kledingfabriek kon definitief doorgang vinden toen de lopende crowdfunding al ruim voor het einde het doelbedrag had behaald afgelopen weekend. New Optimist telt sinds dien al 143 mede-eigenaren die laten zien dat het gedachtegoed van New Optimist door vele schouders wordt gedragen. Ook fans, retailpartners, de Gemeente Amsterdam, Stichting Doen, Rabo Foundation en salespartner Fancy Farmers zijn al aan boord.

Nelleke: “Samen met al deze nieuwe optimisten zetten we de mode-industrie op zijn kop”.

De missie om een future-proof modebedrijf te zijn met de focus op een ethisch en duurzaam maakproces is verankerd in het DNA van New Optimist. Daarom is de organisatie opgericht in Steward Ownership. Dat betekent dat niet de aandeelhouders, maar de New Optimist Stichting de koers bepaalt en dat winst maken een doel is om de missie te realiseren.