Nevedi heeft een brief aan informateur Edith Schippers gestuurd om de rol van de diervoederindustrie te benadrukken bij de verduurzaming van de dierlijke productieketens. In de brief is de bijdrage van de diervoederindustrie aan de circulaire economie te lezen en het tegengaan van voedselverspilling. Ook het klimaat en het sluiten van kringlopen komt aan bod.

Nevedi roept de informateur op om de uitgangspunten voor een voedselbeleid van de nieuwe regering te baseren op wetenschap en feiten over voedsel, voeding en duurzaamheid.

Download de brief (pdf)