Neste, ’s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof gaat zijn bestaande productiecapaciteit in Rotterdam uitbreiden om de productie van duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel, SAF) mogelijk te maken. Momenteel produceert de raffinaderij voornamelijk Neste MY Renewable Diesel™. De aanpassingen aan de raffinaderij met een investering van ongeveer 190 miljoen euro, zullen Neste in staat stellen tot 500.000 ton SAF per jaar te produceren als onderdeel van de bestaande capaciteit.

Neste verwacht dat het project in de tweede helft van 2023 voltooid zal zijn. Hiermee wordt de groei van Neste in Nederland uitgebreid en worden de gemeenschappelijke duurzaamheidsambities van Neste, de Nederlandse overheid en de haven van Rotterdam in de praktijk gebracht. Samen met de lopende uitbreiding van de raffinaderij in Singapore zal Neste tegen eind 2023 de capaciteit hebben om jaarlijks 1,5 miljoen ton duurzame vliegtuigbrandstof te produceren. Momenteel bedraagt de jaarlijkse productiecapaciteit van Neste’s duurzame vliegtuigbrandstof 100.000 ton. In pure vorm en gedurende de levenscyclus, vermindert Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ de uitstoot van broeikasgassen tot 80% in vergelijking met fossiele vliegtuigbrandstof.

“Deze investering in SAF-capaciteit in Rotterdam is een volgende belangrijke stap voor Neste in de uitvoering van onze groeistrategie: een wereldleider worden in hernieuwbare en circulaire oplossingen. We willen onze klanten helpen hun emissies van broeikasgassen te verminderen met ten minste 20 miljoen ton in 2030. En aangezien de luchtvaartsector waarschijnlijk weer gaat groeien na het herstel van de COVID-19 pandemie, is er een groeiende behoefte en urgentie om de bijbehorende emissies aan te pakken. Hier bieden duurzame vliegtuigbrandstoffen een aanzienlijk potentieel”, zegt Peter Vanacker, President en CEO bij Neste.

“De luchtvaart staat op een kantelpunt richting een duurzamere toekomst”, zegt Thorsten Lange, Executive Vice President Renewable Aviation bij Neste. “Deze uitbreiding van onze SAF productiecapaciteit helpt de inspanningen van de luchtvaartsector om de emissie van broeikasgassen en de klimaatimpact te reduceren in de komende jaren. We zijn blij dat wij straks klaar zijn voor een groeiende vraag naar SAF. Dat wordt ook gedreven door de klimaatambities van de Europese Unie, die binnenkort worden vertaald in een voorstel voor bindende wetgeving binnen Europa, mede dankzij de leidende rol van Nederland. Het gebruik van SAF geeft een directe reductie van broeikasgassen. Het reduceert ook de non-CO2 impact, die een groot deel van het totale klimaateffect van luchtvaart-emissies is. En het is vandaag al beschikbaar.”

Aanvullend zoals eerder gecommuniceerd, streeft Neste ernaar om rond het einde van 2021 of het begin van 2022 klaar te zijn voor een uiteindelijke investeringsbeslissing door de Raad van Bestuur over de bouw van de mogelijke volgende raffinaderij voor Neste’s hernieuwbare producten in Rotterdam.