Neste publiceert vandaag zijn nieuwe ‘Market and Innovation Outlook’-rapport; The Change Book. De publicatie biedt inzicht en beantwoordt de belangrijkste vragen over de ontwikkeling van wereldwijde regelgevingskaders, verbindingen tussen consumenten en circulaire economieën, het leiden van een bredere industriële emissierevolutie en het creëren van duurzame wereldwijde mobiliteit. Neste’s inzichten zijn verzameld op basis van gevalideerde gegevens en bedoeld voor regelgevers, innovators, industriële spelers en andere organisaties die een hernieuwbare en circulaire toekomst willen creëren. Bovenal is The Change Book een uitnodiging om samen te werken aan het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe technologieën die nodig zijn voor duurzame verandering.

De wereldwijde ambities en doelstellingen om de klimaatcrisis aan te pakken nemen toe. Het is nu tijd om te handelen en een emissiearme economie te realiseren. Het is van cruciaal belang om meer duidelijkheid te scheppen over beleidsdoelstellingen en regelgevende kaders op de lange termijn, om de basis voor de versnelling van verandering te leggen. The Change Book onderzoekt de balans tussen het gebruik van bestaande oplossingen, het innoveren van nieuwe technologieën en de noodzaak van een gelijk speelveld op het gebied van regelgeving.

“De gegevens laten duidelijk zien dat we alle oplossingen moeten omarmen om de uitstoot te verminderen. We moeten ook het gebruik van een volledige gereedschapskist aan grondstofopties mogelijk maken in plaats van te gokken en enkele technologische wondermiddelen te kiezen. We hebben baanbrekende innovaties en focus op onderzoek en technologische ontwikkeling nodig om kostenefficiënte en waarde-creërende oplossingen voor de toekomst te bieden,” aldus Lars Peter Lindfors, Senior Vice President, Innovation bij Neste.

Het boek is verdeeld in drie hoofdthema’s die ingaan op de onderwerpen rondom de groeiende vraag van consumenten naar duurzaamheid en circulaire economie, nieuwe kansen voor emissiereductie in de industriële sector en de ontwikkelingen en innovaties die nodig zijn voor duurzame mobiliteit.

Consumenten en de circulaire economie verbinden

Door de wereldwijde groei van de middenklasse en de verstedelijking neemt de vraag naar energie, de consumptie en de hoeveelheid afval toe. Tegelijkertijd neemt ook de vraag naar duurzame oplossingen toe. The Change Book gaat dieper in op hoe de groeiende hoeveelheid afval kan worden aangepakt en benadrukt het potentieel van chemische recycling als een oplossing om de recycling-percentages van kunststoffen te verhogen en de overgang naar een circulaire economie te bespoedigen. Met chemische recycling kan moeilijk te recyclen plastic afval worden omgezet tot grondstoffen voor hoogwaardige polymeren en chemicaliën. Neste streeft ernaar om vanaf 2030 jaarlijks meer dan 1 miljoen ton plastic afval te verwerken.

Een industriële emissierevolutie vormgeven

In de industriële sector is het de grote vraag hoe de grote hoeveelheid CO2-uitstoot die het gevolg is van de productie van onmisbare producten en materialen, kan worden verminderd. The Change Book belicht enkele van de belangrijkste bestaande en zich ontwikkelende technologieën voor het bevorderen van een emissierevolutie in de zware industrie. Inclusief oplossingen op het gebied van waterstof, de afvang, gebruik en opslag van koolstof (CCUS) en co-processing.

Routes naar emissiearm transport verkennen

Het terugdringen van de uitstoot van de transportsector vormt een enorm potentieel. De uitstoot stijgt echter gestaag. Als laatste thema gaat The Change Book in op de noodzaak van meerdere koolstofarme oplossingen om transportemissies aan te pakken, stelt het een vrijwillig credits-systeem voor om hernieuwbare brandstoffen te laten bijdragen aan de CO2-doelstellingen van voertuigen en bespreekt het hoe koolstofneutraliteit in de luchtvaart kan worden bereikt.

Samenwerken aan duurzame verandering

De versnelling van de klimaatcrisis vraagt om snelle, tastbare acties, en Neste loopt voorop bij het in praktijk brengen van deze acties. Met The Change Book nodigt Neste bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen uit om samen te werken bij het bespoedigen van de ontwikkeling van innovaties en technologieën die nodig zijn voor duurzame verandering.

“Bij Neste streven we onophoudelijk naar nieuwe manieren om de hoeveelheid koolstof die in de atmosfeer vrijkomt te verminderen en circulaire oplossingen te ontwikkelen om de aanwezige koolstof telkens opnieuw te hergebruiken. Ik twijfel er niet aan dat we de komende tien jaar meer echte verandering gaan zien dan in de afgelopen tien jaar. Dat houdt Neste op koers om ons doel te bereiken en het houdt de wereld op koers om klimaatverandering tegen te gaan,” zegt Minna Aila, Senior Vice President of Sustainability and Corporate Affairs bij Neste.