DHL Express en Neste kondigen een belangrijke stap aan in het koolstofarm maken van luchtvaartlogistiek, door hun bestaande samenwerking uit te breiden tot een nieuwe strategische samenwerking. Neste is de komende vijf jaar van plan om DHL te voorzien van ongeveer 320.000 ton (400 miljoen liter) Neste MY Sustainable Aviation FuelTM. De overeenkomst is Neste’s grootste voor Sustainable Aviation Fuel (SAF) tot nu toe, en een van de grootste dergelijke overeenkomsten in de luchtvaartindustrie.

Neste en DHL werken sinds 2020 samen om Neste MY Sustainable Aviation Fuel beschikbaar te maken voor DHL’s activiteiten. DHL werd in 2020 de eerste vervoerder die gebruikmaakte van Neste MY SAF op vluchten die vertrekken uit San Francisco International Airport en Amsterdam Airport. In 2021 verlengden DHL en Neste die samenwerking om Neste’s SAF te leveren voor de Britse vrachthub van DHL Express op East Midlands Airport.

“Deze overeenkomst, onze grootste ooit voor SAF, is een mijlpaal die de groeiende behoefte en urgentie – net als onze inzet – om maatregelen te nemen tegen luchtvaartgerelateerde emissies onderstreept. We zijn verheugd om samen met DHL deze belangrijke stap te zetten, wat de gezamenlijke ambities van beide bedrijven laat zien. Het betekent ook verdere vooruitgang in onze reis naar het creëren van een gezondere planeet voor onze kinderen”, zegt Peter Vanacker, president en CEO van Neste.

“De aankondiging van vandaag weerspiegelt ook hoe we klanten concreet helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 20 miljoen ton CO2-equivalenten per jaar te verminderen. SAF is een hoeksteen van de inspanningen van de luchtvaartindustrie om tegen 2050 ‘net-zero’-uitstoot te bereiken. Het vereist een gezamenlijke inspanning binnen de gehele waardeketen in de luchtvaart met alle belanghebbenden, waarbij alle beschikbare grondstoffen en oplossingen gebruikt moeten worden om dat doel te bereiken.”

“Als ’s werelds toonaangevende logistieke dienstverlener streven wij ernaar onze klanten groene en duurzamere oplossingen te bieden. De historische SAF-deal met Neste markeert een belangrijke stap voor de hele luchtvaartindustrie en valideert het kader van onze Sustainable Roadmap”, zegt Frank Appel, CEO van Deutsche Post DHL Group. “Het gebruik van SAF is momenteel een van de belangrijkste routes waarover de luchtvaartindustrie beschikt om met de huidige beschikbare vliegtuigtypes de CO2-uitstoot tijdens de levenscyclus van vliegtuigbrandstof te verminderen.”

In haar Sustainability Roadmap heeft Deutsche Post DHL Group toegezegd om tegen 2030 30% SAF te gebruiken voor al het luchtvervoer. Neste’s SAF wordt gemaakt van duurzaam ingekochte, 100% hernieuwbare afval- en reststoffen. In pure vorm en gemeten over de hele levenscyclus kan het de uitstoot van broeikasgassen tot 80%* verminderen in vergelijking met de fossiele vliegtuigbrandstof die het vervangt, waardoor de koolstofvoetafdruk van DP-DHL aanzienlijk wordt verminderd.

“Bij elke SAF-deal zijn we ons steeds meer bewust van de enorme taak die voor ons ligt om alternatieve duurzame oplossingen te gebruiken om onze klanten te helpen. Er gaat geen dag voorbij zonder dat onze klanten ons vragen naar koolstofarme logistieke oplossingen en om met hen samen te werken in onze gezamenlijke ambitie om deel uit te maken van een duurzamere toekomst”, zegt John Pearson, CEO van DHL Express. “De nieuwe SAF-overeenkomst met Neste is een mijlpaal in dit avontuur. Onze belangrijkste focus is om meer SAF-leveranciers te inspireren om het huidige aanbodtekort aan te pakken. Tegelijkertijd roepen we beleidsmakers op om het juiste kader te scheppen om de marktontwikkeling van SAF in de EU en wereldwijd te versnellen.”

Neste MY Sustainable Aviation Fuel is een oplossing die vandaag beschikbaar is. Als ‘drop-in’ brandstof kan het direct worden gebruikt in bestaande vliegtuigmotoren en huidige brandstofinfrastructuur op luchthavens, zonder dat er extra investeringen nodig zijn. Met de voortgaande uitbreiding van Neste’s raffinaderij in Singapore en aanpassing aan de raffinaderij in Rotterdam, zal Neste tegen eind 2023 een jaarlijkse productiecapaciteit voor SAF hebben van 1,5 miljoen ton (ongeveer 1,875 miljard liter).

*) Berekend met beproefde LCA-methodologieën voor levenscyclusanalyse, waaronder de CORSIA-methodologie.

 

Foto: Thorsten Lange, Executive Vice President Renewable Aviation van Neste en Frank Appel, CEO van Deutsche Post DHL Group. Photo: Deutsche Post DHL Group