De Nederlandse start-ups The Great Bubble Barrier (Amsterdam) en AquaBattery (Delft) hebben de finale van de Postcode Lottery Green Challenge 2018 bereikt. Op 13 september nemen zij het op tegen een start-up uit de Verenigde Staten, uit Groot-Brittannië en uit Estland. Met hun finaleplek zijn de vijf start-ups verzekerd van 100.000 euro. De runner-up ziet dit bedrag verdubbelen en de winnaar gaat met de hoofdprijs van 500.000 euro naar huis. De Postcode Loterij organiseert de wereldwijde competitie dit jaar voor de 12e keer vanuit haar missie bij te dragen aan een groenere wereld.

Opmerkelijk dit jaar is dat vier van de vijf finalisten jonger dan 30 zijn. Hieronder een omschrijving van alle vijf finalisten:

Luchtbellengordijn in de strijd tegen plasticsoep
Zeezeilster Anne Marieke Eveleens (29) is medeoprichter van de Nederlandse start-up The Great Bubble Barrier uit Amsterdam. Ongeveer 80% van het plastic in de zee stroomt via rivieren de oceaan in. Om de plasticsoep aan te pakken heeft The Great Bubble Barrier een luchtbellenscherm voor rivierbeddingen ontwikkeld dat plastic afvangt voordat het in zee terecht komt. Deze vinding perst lucht onder hoge druk door een geperforeerde buis op de rivierbodem. Hierdoor ontstaat een gordijn aan luchtbellen dat zowel de stroom van plastic afval aan het wateroppervlak als de zwevende microdeeltjes onderwater blokkeert. Langs het luchtbellengordijn drijft het plastic naar de waterkant waar het wordt afgevangen voor recycling.

Hernieuwbare energie duurzaam opslaan in water en tafelzout
TU Delft spin-off AquaBattery heeft een energieopslagsysteem ontwikkeld dat werkt op basis van water en tafelzout in plaats van schaarse en dus dure grondstoffen. Omdat er geen chemische reactie nodig is om energie op te slaan en vrij te geven, biedt de innovatie een veilige en duurzame oplossing voor het opslaan van energie verkregen uit hernieuwbare bronnen, zoals wind- en zonne-energie. Het duurzaam kunnen opslaan van de groeiende hoeveelheid hernieuwbare energie is essentieel voor de transitie naar duurzame energie. Door de niet-toxische samenstelling en de schaalbaarheid van de ‘Blue Battery’, is het energieopslagsysteem ook geschikt voor de bebouwde omgeving. Emil Goosen (29), medeoprichter van AquaBattery, vertegenwoordigt de start-up tijdens de finale.

Zeewiertextiel
De Amerikaanse Tessa Callaghan (26) is medeoprichter van de Amerikaanse start-up AlgiKnit. Dit bedrijf maakt vezels van kelp, een zeewiersoort, die gesponnen worden tot vezelgaren. Door het gebruik van biomaterialen biedt AlgiKnit een oplossing om de sterk vervuilende textielindustrie te veranderen in een circulaire economie. Na gebruik kan dit ‘zeewiertextiel’ als compost of als diervoer dienen. Het verkleint tevens de CO2-voetafdruk van de kledingindustrie doordat er tijdens het wassen geen schadelijke vezeldeeltjes verloren gaan, zoals bij polyester. Het bedrijf werkt aan een prototype van een T-shirt, sneakers volgen.

Gewassen laten groeien in mist
De Britse start-up LettUs Grow wordt vertegenwoordigd door medeoprichter Charlie Guy (25). Een derde van de wereldwijde CO2-uitstoot is te herleiden naar onze voedselproductie. Door de groeiende wereldbevolking neemt de uitstoot alleen maar toe en raakt landbouwgrond schaars. Verticale standslandbouw biedt een oplossing. Dit is een vorm van landbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van gestapelde kweeklagen in fabriekshallen of leegstaande kantoorpanden. Door ook de hoogte te benutten, krijg je meer opbrengst per vierkante meter dan bij traditionele landbouw. LettUs Grow biedt een unieke benevelingsmethode voor deze manier van kweken. In tegenstelling tot methodes waarbij de gewassen in aarde of waterbakken groeien, hangt LettUs Grow de wortels in een dichte en voedzame mist. Dit leidt tot een betere oogst en significant minder water- en energieverbruik. Door de gewassen dichterbij de consument te telen neemt tevens de CO2-uitstoot van transport af.

Recyclemarktplaats voor de textielindustrie
Ann Runnel (36) uit Estland is medeoprichter van de start-up Reverse Resources. Reverse Resources is een softwareplatform voor het recyclingproces in de kledingindustrie. Middels het platform kunnen kledingfabrikanten hun aanbod van kledingresten direct afstemmen met textielrecyclers. Hierdoor krijgt de textielrecycler inzicht in de kwaliteit van de reststromen en neemt zowel de vraag naar nieuwe stoffen (-3%) als de textielverspilling in de fabrieken (-20%) af. Dit was tot op heden niet mogelijk, waardoor veel restpartijen bleven liggen en uiteindelijk werden verbrand. Ook biedt het platform een oplossing voor het in kaart brengen en traceren van textielrestanten uit de textiel- en kledingproductie.

Finale op 13 september in Amsterdam

De finale vindt plaats op donderdag 13 september in de Gashouder in Amsterdam en is ook via een livestream op www.greenchallenge.info te volgen.

Vorig jaar won de Rwandese start-up EarthEnable 500.000 euro met een duurzaam alternatief voor cement.