Op de Circular Textile Days deze week presenteerde Raddis® de eerste vier systeempartners die onderdeel zijn geworden van het Raddis®Systeem. Dit zijn het Duitse LÄSSIG, het internationale Hugo Boss, en de pionierende Umber & Ochre (US) en Bedstraw + Madder (UK). Wereldwijd is Raddis® één van de eerste ondernemingen die daadwerkelijk met het door haarzelf ontwikkelde Raddis®Systeem, systeemverandering van de gehele textiel- en modeketen in praktijk wil en weet te brengen.

Over het Raddis®Systeem

Binnen het Raddis®Systeem wordt katoen op regeneratieve wijze verbouwd. Deze manier van verbouwen zorgt ervoor dat de bodem, uitgeput door intensieve landbouw en pesticides, wordt herstelt tot vruchtbare landbouwgrond.

Uniek aan het Raddis®Systeem is dat textiel- en modebedrijven er onderdeel van worden, zodat zij samen met andere systeempartners de verantwoordelijkheden, risico’s maar ook de kansen delen binnen de gehele waardeketen: van katoenzaadje tot in de winkel. Een minder goede oogst, betekent dus ook minder katoen voor het merk. Het tegenovergestelde geldt ook: een goede oogst, is meer katoen.

Om bedrijven écht vanaf het katoenzaadje bij de gehele waardeketen te betrekken, werkt het Raddis®Systeem met een abonnementsmodel. Er wordt een acre fee betaald in combinatie met een eerlijke prijs per geleverd product, dit kan het garen zijn maar Raddis® kan ook de productie tot en met het kledingstuk verzorgen.

De eerste vier systeempartners, LÄSSIG, Hugo Boss Umber & Ochre en Bedstraw + Madder, zitten nu midden in de productie of lancering van collecties die met de eerste katoenoogst binnen het Raddis®Systeem zijn gemaakt. Door zich als eerste vier systeempartners te verbinden aan het Raddis®Systeem, laten ze zien dat zij de noodzaak tot systeemverandering in de mode-industrie serieus nemen.

Meest betrouwbare waardeketen

Het is de ambitie van Raddis® de meest betrouwbare waardeketen ongeacht certificeringen te zijn. Hiermee wil zij het gesprek in de industrie weer terugbrengen naar de kern: het maken van positieve impact. In tegenstelling wat er nu steeds meer gebeurt, sturing vanuit modemerken op het kunnen voeren van duurzame certificering. Certificaten en keurmerken zouden wat Raddis® betreft nooit leidend mogen worden in de weg naar verduurzaming. Duurzame impact maken betekent actieve verandering – daar ligt bij Raddis® de nadruk op.

De ambities die Raddis® heeft, kan zij waarmaken omdat zij in direct contact staat met haar boeren en alle vervolgstappen in de keten begeleidt. Het Raddis® team werkt daarbij zij aan zij met haar productiepartners. Zo kan zij dus niet enkel het katoendraad en -stof aan textiel- en modebedrijven leveren, maar ook het eindproduct. Alle overige schakels zijn uit de waardeketen gehaald. Systeempartners hebben direct en persoonlijk contact met elkaar, van mens tot mens. Tegelijkertijd zorgt het abonnementsmodel voor een natuurlijk focus op een langetermijnrelatie; hier kan geen certificering tegenop.

Verantwoord opschalen

De roep naar meer transparantie in de textiel- en modesector wordt steeds groter. Ook worden de risico’s van intensieve landbouw zichtbaarder in de samenleving waardoor meer bedrijven benieuwd zijn naar de mogelijkheden van regeneratief verbouwd katoen. Het concept van Raddis® sluit aan bij deze belangrijke ontwikkelingen. Ondanks dat Raddis® startende is, nu ongeveer een jaar actief, kan zij snel aan deze toenemende vraag voldoen.

Raddis® heeft als onderdeel van Yassasree B.V., en daarmee gelieerd aan de Indiase stichting GVK Society, toegang tot maar liefst 13,000 kleinschalige Indiase boeren. Uit deze gemeenschap werken nu ruim 1900 boeren met het Raddis®Systeem. In vergelijking tot het verbouwen van gewassen op de reguliere wijze, neemt het familie-inkomen met het Raddis®Systeem zo’n 30% toe. Met elke nieuwe systeempartner kan Raddis® uit deze grote gemeenschap nieuwe boeren aantrekken, opleiden en hen onderdeel maken van het Raddis®Systeem. Zo zou Raddis® gemakkelijk en snel kunnen opschalen van de eerste vier systeempartners naar wel honderden.

Sanne van den Dungen, co-founder Raddis®, Managing Director Yassasree B.V.: “Het is tijd voor een fundamentele andere aanpak, met een streven naar de hoogst mogelijke positieve impact in een win-win-win model. We geloven er niet alleen in, we maken het ook waar. Al met onze eerste oogst, laten we samen met de boeren en onze systeempartners zien dat het ook écht anders kan.”

Niccy Kol, brand director Raddis®, en Impact Catalyst: “Het bijzondere aan de samenwerking binnen het Raddis®systeem, is de mind shift die het teweeg brengt: merken investeren in het begin van de katoenwaardeketen en delen het risico, de verantwoordelijkheden en de voortgang van zaad tot schap.”