Tijdens het Nationale Sustainability Congres op 3 november 2015 zetten de gemeente Bussum, Delta Lloyd,  IKEA, Natuurmonumenten, Royal Haskoning DHV, Spant! en Thermaflex hun handtekening onder de Nederlandse Klimaatcoalitie. Met hun handtekening op een wereldbol, laten de bedrijven en organisaties zien hun verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van de aarde. Hiermee komt het aantal aangesloten bedrijven, decentrale overheden en maatschappelijke organisaties op 316.
 
De deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie werken samen en delen ideeën, innovaties en oplossingen die de basis zijn voor groene groei en klimaatneutrale bedrijfsvoering. Mede op voorspraak van Nederland zijn bedrijven, decentrale overheden en NGO’s nadrukkelijk betrokken bij de besprekingen komende maand rondom de VN Klimaatconferentie in Parijs. De Klimaattop is een belangrijk moment om afspraken te maken over maatregelen tegen de klimaatverandering. Bedrijven en organisaties hebben daarbij een belangrijke sleutel in handen voor succes. Lisen Wiren, Sustainability Manager van Ikea Nederland: “Met onze producten en diensten bereiken wij wereldwijd 700 miljoen consumenten. Als wij verduurzamen, heeft dat een grote impact op de aarde.”
 
Samenwerken
Iedere organisatie doet er toe in de Nederlandse Klimaatcoalitie:  gemeentes, grote en kleine bedrijven, én maatschappelijke organisaties. De deelnemers hebben elkaar nodig om resultaten te boeken. Via de online community klimaatcoalitie.nl komen zij met elkaar in contact. Ook de ABN AMRO ziet het belang van samenwerking. Hoofd Duurzaam Bankieren Richard Kooloos legt uit: “Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de lange termijn strategie van ABN AMRO. Met een scala aan maatregelen werken we al geruime tijd aan terugdringing van onze CO2-uitstoot en die van onze klanten. Onlangs hebben we voor ons hoofdkantoor aan de Amsterdamse Gustav Mahlerlaan als eerste in Nederland voor een bestaand gebouw het ‘BREEAM ‘Excellent’ certificaat ontvangen. Dat is een prachtige stimulans. We zitten op de goede weg. De kennis die we opdoen in de verduurzaming van onze eigen gebouwen zetten we actief in om onze klanten te adviseren in de vastgoedsector. Zo komen we echt stappen verder.” 
 
Over de Nederlandse Klimaatcoalitie
De Nederlandse Klimaatcoalitie is een initiatief van MVO Nederland, Natuur & Milieu, Het Nederlandse Klimaatverbond en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel van de coalitie is om, samen met andere organisaties, versneld werk te maken van een klimaatneutrale samenleving. Sinds de start hebben ruim 300 organisaties, instellingen, overheden, NGO’s zich aangesloten en toegezegd uiterlijk voor 2050 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te realiseren. Deelnemers formuleren  een stevige ambitie voor 2020 en vullen hiervoor een nul-meting in, de Klimaatbarometer. Deze Klimaatbarometer geeft inzicht in de gezamenlijke CO2e-uitstoot en de besparing.