Per 1 januari kunnen die rechten onder het Emission Trading Scheme (ETS) van de Europese Unie verhandeld worden. De rechten vloeien voort uit de milieu-afspraken die zijn opgenomen in het verdrag van Kyoto.
In het Kyoto-verdrag is afgesproken dat Nederland zijn uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met gemiddeld 6 pct moet terugdringen ten opzichte van de uitstoot van 212 megaton (Mton) CO2 in 1990.

De totale CO2-emissieruimte voor de Nederlandse industrie is voor de jaren 2005-2007 vastgesteld op 112 Mton.

Corus heeft onder het allocatieplan van de Nederlandse overheid rechten gekregen voor de uitstoot van ruim 31 mln ton CO2 in de periode 2005-2007. Het staalconcern is daar niet tevreden over en heeft beroep aangetekend bij de Raad van State. “De jaarlijkse toewijzing komt neer op 10,35 mln ton per jaar, dat is 0,5 mln ton te weinig”, aldus woordvoerder Gerbrant Corbee.
Een van de belangrijkste bezwaren van Corus heeft betrekking op de referentieperiode. “Er is gekeken naar de jaren 2001 en 2002 om te zien wat onze behoefte is. In die jaren produceerden wij echter minder dan in andere jaren”.
Corbee verwacht de uitspraak van de Raad van State in de week van 21 februari. “Normaliter doen zij binnen zes weken uitspraak”.
DSM mag 1,17 mln ton kooldioxide uitstoten tussen 2005 en 2007. “Dat is voldoende voor ons huidige productieniveau, wij hoeven niet bij te kopen”, aldus woordvoerder Nelleke Barning.
DSM is echter niet tevreden over de manier waarop het allocatieplan tot stand is gekomen. “Wij pleiten voor een benchmark-methode waarbij geen doelstellingen per land worden geformuleerd, maar per sector. Daarbinnen hebben wij de voorkeur voor een emissieplafond per product of proces in plaats van per bedrijf want dat leidt tot innovatie”.
Barning benadrukt dat DSM volledig achter een gedegen milieubeleid staat, “maar dat zou dan wereldwijd tot stand moeten komen. Het begin is er, maar nog lang niet iedereen werkt mee”.

Koninklijke/Shell wil niet ingaan op de vraag of zij voldoende rechten heeft ontvangen. “Wij gaan daar niet op in omdat dat onze handelspositie beschadigt”, aldus woordvoerder Leon Tops. Hij wil alleen kwijt dat Shell in de rechten zal handelen via zowel de beurs als met bedrijven onderling.

De Nederlandse bv’s van Shell hebben in totaal rechten gekregen voor de uitstoot van ruim 20,7 mln ton. Dochteronderneming NAM mag ruim 1,2 mln ton uitstoten en de Gasunie, waarin Shell een belang heeft van 25 pct, heeft recht op 0,49 mln ton.

Over de rechten van het Britse gedeelte van de oliemaatschappij is nog geen duidelijkheid. De Britse overheid heeft het allocatieplan nog niet afgerond.