Otovo, de grootste online marktplaats voor de installatie van zonnepanelen in Europa, is vanaf heden ook actief in Nederland. Het van oorsprong Noorse bedrijf wil Nederland wereldwijd koploper maken in zonne-energie door het aanbieden van een abonnementsmodel op zonnepanelen voor particuliere woningen. Nederland is het dertiende land waar het platform lanceert sinds de oprichting in 2016. Met een notering aan de beurs van Oslo dekt het bedrijf nu negentig procent van de residentiële zonne-energiemarkt in Europa. 

Het betreden van de Nederlandse markt voelt als een logische stap, zegt Jort Statema, algemeen directeur van Otovo in Nederland. “In Nederland zijn zonnepanelen op woonhuizen al vrij gangbaar, maar toch is sprake van veel onbenut potentieel”, zegt Statema. “Hoewel Nederland al Europees koploper is wat betreft de opgewekte zonne-energie per inwoner, bedraagt dit nog geen drie procent van het totaal aan opgewekte energie.” 

Democratisering van zonne-energie

Door het aanbieden van een maandelijks abonnementsmodel wordt het voor meer consumenten mogelijk om toegang te krijgen tot zonne-energie, omdat vooraf geen grote investering nodig is. Otovo verwacht op die manier ook alle nog twijfelende huishoudens in Nederland te kunnen helpen aan zonnepanelen.

“Consumenten besparen ook omdat het maandelijks te betalen bedrag vrijwel altijd minder is dan de elektriciteitsrekening. Zeker gezien de huidige omstandigheden. Consumenten blijven daarnaast flexibel tijdens de looptijd van het contract, omdat zij het systeem op elk moment gedurende de abonnementsperiode kunnen afkopen. Door zonne-energie voor alle huishoudens toegankelijk te maken, dragen we ons steentje bij aan het versnellen van de energietransitie”, zegt Statema.

Verwachte groei Nederlandse solar-abonnementen 

Het huren van zonnepanelen is een nog relatief jonge markt, het bedraagt zo’n twee procent van alle zonne-installaties in Nederland. Otovo verwacht dan ook juist hier een verschil te kunnen maken. “We hebben erg positieve ervaring in andere delen van Europa, zo leveren we in Duitsland, Oostenrijk, Polen, Portugal en Spanje inmiddels meer dan vijftig procent van de solar-abonnementen,” aldus Statema. “Onze verwachting voor Nederland is om binnen aanzienlijke tijd ook een vergelijkbaar marktaandeel te hebben.”