Nederland en de Duitsland gaan nauw samenwerken om de arbeidsomstandigheden en lonen van miljoenen textielarbeiders in Azië te verbeteren. Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en en haar nieuwe Duitse collega Gerd Müller hebben donderdagmiddag in hun eerste overleg in Berlijn uitgesproken gezamenlijk te zullen optrekken.

Beide ministers hechten er zeer aan dat er een brede aanpak komt voor de textielindustrie. ‘Samen met Europese kledingwinkels en in de desbetreffende landen de regering, werkgevers en vakbonden, kunnen stappen gezet worden’, aldus Müller en Ploumen die ook een belangrijke rol zien voor de internationale arbeidsorganisatie ILO.

Bij de wijze waarop verbeteringen kunnen worden doorgevoerd geldt de nieuwe aanpak in Bangladesh als voorbeeld. Vorig jaar kwamen daar meer dan 1.100 textielarbeiders om het leven na de ramp in de kledingfabriek Rana Plaza. Mede door een Nederlands initiatief wordt nu gewerkt aan veiliger fabrieken die regelmatig gecontroleerd zullen worden door onafhankelijke inspecteurs.

De Duitse minister Müller spreekt over een belangrijk initiatief: ‘Betere sociale- en milieu normen in de Aziatische productielanden zijn hard nodig. Daarbij is ook verandering van ons consumentengedrag een belangrijke factor’. Minister Ploumen is blij met de steun voor haar beleid. ‘Samen met mijn Duitse collega kunnen we onze plannen voor verbetering van de werkomstandigheden van miljoenen mensen die ook onze kleding maken nog meer gewicht geven.’

Nederland en Duitsland vonden elkaar al eerder op het gebied van de textielindustrie in Azië. In december 2013 werd een gezamenlijke conferentie over ‘Leefbaar Loon’ in Berlijn gehouden, waar ook grote modeketens als H&M aan deelnamen.