Nederland scoort het hoogste percentage consumenten dat hun vleesconsumptie niet wil veranderen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Bonduelle. Naar aanleiding van Dutch Overshoot Day is inzichtelijk gemaakt hoe het staat met de vegetariër en flexitariër binnen Europa. Daarnaast wordt er gekeken naar de ambitie van consumenten die dagelijks vlees eten en of zij bereid zijn hun eetgedrag te veranderen. 

Van de zes onderzochte landen staat Nederland aan kop (32%) met de meeste consumenten die niet willen veranderen in hun eetgedrag. Duitsland en Frankrijk hebben het hoogste percentage met flexitariërs of mensen die van tijd tot tijd flexitarisch eten. “Een dagje minder vlees is, naast goed voor je gezondheid, ook heel goed voor het milieu. Hoe meer mensen deze stap maken, hoe sneller we elk jaar 6 dagen kunnen terugdringen op Dutch Overshoot Day. Dan kan, volgens de organisatie Earth Overshoot Day, de mensheid vóór 2050 afscheid nemen van Overshoot Day”, aldus Lianne Hanenberg, Marketing Director bij Bonduelle Northern Europe.

Europese status

Bijna ⅓ van de respondenten geeft aan vlees te blijven eten en dit niet te willen veranderen. Een kleine groep vleeseters (4%) wil volgend jaar hun vleesconsumptie verminderen. In Europa is bijna 20% van de respondenten al minder vlees gaan eten ten opzichte van vorig jaar. De voornaamste reden hiervoor zijn de hoge prijzen. Deze groep beschouwt zichzelf niet flexitarisch. Op dit moment is de groep die volledig vegetarisch of veganistisch is klein (3%). Deze groep doet dit voornamelijk om ethische redenen. Bijna 1 op de 3 is flexitarisch en eet af en toe vlees, dit doet men voornamelijk vanwege gezondheidsoverwegingen. 20% is heel het jaar door flexitarisch, omdat dit volgens hen beter is voor het milieu en gezondheid. “Voorafgaand aan het onderzoek waren wij ervan overtuigd dat Nederland koploper zou zijn in Europa als het gaat om de transitie naar meer plantaardig eten. Het tegendeel is waar en dat maakt de noodzaak om consumenten te helpen met recept inspiratie en productoplossingen alleen maar groter”, zegt Lianne Hanenberg.

Overshoot Day

Dutch Overshoot Day is de symbolische datum waarop de mens alle aardse grondstoffen, voedingswaren en dergelijke die de aarde in een jaar kan produceren, heeft opgebruikt als iedereen leeft zoals de Nederlander. Dutch Overshoot Day valt dit jaar op 12 april.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bonduelle. Er zijn zes landen onder de loep genomen die Europees vertegenwoordigd zijn: Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië en Polen. Er zijn 1000 respondenten ondervraagd per land. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Ipsos.