Als grondstoffenland is Nederland verrassend sterk gepositioneerd om de wereldwijde fermentatie-industrie te voorzien van suikers en afgeleide producten. Dit blijkt uit een vandaag gepresenteerde studie van Deloitte naar de concurrentiepositie van Noordwest-Europese gewassen zoals suikerbiet als grondstof voor de fermentatie gebaseerde chemische industrie.

“De studie geeft voor het eerst een robuuste onderbouwing van de sterke positie van Nederland en Noordwest-Europa als grondstoffenland voor de chemische industrie. De wereldwijde markt voor fermentatieproducten bedraagt ongeveer 127 miljard dollar (waarvan 110 miljard dollar voor ethanol) en groeit sneller dan het BBP. Door horizontale en verticale integratie in de keten kan er zelfs nog meer winst behaald worden dan in de studie wordt aangeven. Het is een interessante markt om in Nederland te investeren voor bedrijven”, aldus Willem Vaessen, director Chemical Value Chain bij Deloitte en onderzoeksleider van het rapport. Volgens Ton Runneboom, voorzitter van het Biorenewables Business Platform kan de grondstoffenpotentie potentieel investeringen ter waarde van 5 tot 10 miljard euro aantrekken.

Het Deloitte rapport “Opportunities for the fermentation-based chemical industry. An analysis of the market potential and competitiveness of North-West Europe” is geïnitieerd door het Biorenewables Business Platform (BBP), en onderzoekt mede in opdracht van Rabobank en Suikerunie, de concurrentie positie van Noordwest-Europese gewassen zoals suikerbiet ten opzichte van bijvoorbeeld tapioca uit Thailand, mais uit de Verenigde Staten en suikerriet uit Brazilië als grondstof voor de fermentatie gebaseerde chemische industrie. Volgens Jan van Nieuwenhuizen, lid Raad van Bestuur van Rabobank, onderbouwt de studie de kansen die biomaterialen bieden voor zowel de landbouw als de chemische industrie: “Met name Nederland is goed gepositioneerd vanuit landbouw, chemie en logistiek. Vanuit de wereldwijde agrochemie keten liggen hier nieuwe kansen voor business.”

Het aantal toepassingen van biobased grondstoffen en technologie groeit. Steeds meer chemische producten, zoals citroen- en melkzuur, ethanol, vitamines en antibiotica kunnen door middel van fermentatie worden geproduceerd. In 2017 zal de productiequota voor suiker en isoglucose in Europa verdwijnen, waardoor een vrije markt ontstaat en aanzienlijk meer suiker geproduceerd gaat worden. Verwacht wordt dat de suikerproductie in Nederland sterk zal groeien; Noordwest-Europa (inclusief Nederland) kan 2-4 miljoen ton suiker extra op de markt brengen. De aantrekkelijke grondstofpositie wordt veroorzaakt door het gunstige klimaat, de bereikte efficiëntie in het verbouwen en verwerken van suikerbieten en het kunnen bieden van leverzekerheid door langetermijncontracten. “Het is fantastisch om te zien dat er een concurrerende grondstofpositie is van eigen grond voor de opkomende fermentatie-industrie in Europa. Gelegen in dezelfde regio als het geïntegreerde ARRRA chemische cluster, zou het de katalysator kunnen zijn voor de overgang naar een geheel nieuwe situatie en groei en synergiën stimuleren. Het kan een bron van inspiratie en vernieuwing zijn in het cluster, en daarnaast een flinke bijdrage kunnen leveren aan het voortbestaan en uitbouw van het cluster”, aldus Ton Runneboom.

De studie ziet grote mogelijkheden voor de fermentatie-gebaseerde chemische industrie en Nederland heeft een sterke concurrentiepositie als grondstoffenland. Dit biedt kansen voor zowel de agro- als de chemiesector en stimuleert economische groei en banen in deze sectoren.

Download Rapport

“Opportunities for the fermentation-based chemical industry”

Over de studie

Tot nu toe was er beperkt inzicht in de concurrentiepositie van grondstoffen uit West-Europa, met name suikerbieten, tegen alternatieven, zoals suikerriet uit Brazilië, dextrose uit de VS en tapioca uit Zuid-Oost Azië. Deze studie biedt dit inzicht voor biobased grondstoffen van NW-EU (vooral suikerbieten) voor de fermentatie-gerichte chemische industrie. Het bevat een vraag/aanbod balans van biobased producten en grondstoffen. Ook beoordeelt de studie de huidige en toekomstige beschikbaarheid en prijzen van de belangrijkste grondstoffen. Verschillende fermentatie verwerking opties worden besproken en ten slotte, rekening houdend met de belangrijkste onzekerheden en gevoeligheden, wordt de concurrentiepositie van NW-Europa en specifiek Nederland in de ARRRA cluster bepaald.