Vandaag is er in Parijs een nieuw VN Klimaatakkoord gesloten. De EU -waaronder ook Nederland – heeft ingestemd met de overeenkomst. Het akkoord is evenwichtig en juridisch bindend met een helder en ambitieus doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Het akkoord gaat per 2020 in.

Dienst bewezen

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu: ’12 december 2015 is de dag dat we groene historie schrijven. Er is vandaag een geweldige prestatie geleverd door voor het eerst in de geschiedenis een voor alle landen geldend juridisch bindend klimaatakkoord te sluiten. We hebben onze kinderen en kleinkinderen een grote dienst bewezen.’

Bindend en ambitieus

De Nederlandse delegatie was tijdens de twee weken durende Klimaattop één van de dragers van het EU-onderhandelingsteam. De inzet van een juridisch bindend en ambitieus akkoord met een verantwoordelijkheid voor alle landen om opwarming tegen te gaan is grotendeels in het akkoord verwerkt. Het lange termijndoel richting een klimaatneutrale samenleving is gekoppeld aan de wetenschap. Het EU-pad naar een reductie van 80 tot 95 procent uitstoot in 2050 is daarmee niet veranderd. Een ander belangrijk winstpunt voor de EU is een mondiaal vijfjarig revisiesysteem dat alle landen aan hun verantwoordelijkheid moet houden om te blijven werken aan het verbeteren van het klimaat en aan het tegengaan van opwarming. Bovendien biedt het akkoord economische kansen voor Nederlandse bedrijven en wetenschap om kennis en expertise op het gebied van bijvoorbeeld water en landbouw in te zetten in landen die te kampen hebben met de gevolgen van klimaat.

Stevig fundament

De Parijse Klimaattop begon met een stevig fundament, doordat 186 landen in een bijdrage een nationaal klimaatdoel hebben ingediend. Deze 186 landen zijn goed voor 96,5 procent uitstoot van de wereld, een groot verschil met het afgesloten Kyotoprotocol in 1997 waar slechts 12 procent van de wereldwijde vervuilende landen zich committeerde. Om de ambitieuze doelen te bereiken is robuuste financiering nodig. Afgesproken is dat vanaf 2020 jaarlijks in ieder geval 100 miljard euro wordt gemobiliseerd om klimaatmaatregelen te nemen in ontwikkelingslanden.